Röda Korset

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Röda korset)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Röda Korset

Röda Korset är den största humanitära organisationen i världen, finns i 186 länder och har 97 miljoner medlemmar. Röda Korset grundades i Genève i Schweiz av schweizaren Henry Dunant. Symbolen för Röda Korset färgmässigt spegelvänd schweizisk flagga.

Innehåll

Grundprinciperna

Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.

Historik

Slaget vid Solferino

1859 var den unge schweiziske bankiren Henri Dunant på väg till Napoleon III för att söka stöd för ett jordbruksprojekt i Algeriet. På väg till denne bevittnade Dunant ett för tiden mycket stort slag i Solferino och i efterföljden av slaget var antalet döende och sårade ofantligt. Tillsammans med frivilliga kvinnor i trakten försökte Dunant organisera hjälp för offren. Trots att många hem omvandlades till mindre sjukhus och många frivilliga deltog, var lidandet enormt.

Minnen från Solferino

År 1862 skrev Dunant om upplevelserna i Solferino i boken Minnen från Solferino, där han beskriver slaget, sitt och andras arbete med att hjälpa sårade och det stora hjälpbehovet.

"Nu börjar beklagliga scener. Det finns vatten; det finns livsmedel; och likväl dör de sårade av hunger och törst. Det finns linneskav i överflöd, men inte tillräckligt med händer för att anbringa det på såren! Största delen av läkarna har måst lämna för att bege sig till Carviana, det är brist på sjuksköterskor och i detta kritiska ögonblick fattas det armar."

I boken skriver Dunant om hur organisationer skulle kunna utbilda frivilliga för att ta hand om sårade oavsett nationalitet. Dessa tankar låg till grund för bildandet av Röda Korset.

Röda Korset grundas

Den 9 februari 1863, i Genève, grundar Henri Dunant, tillsammans med advokaten Gustave Moynier, läkarna Louis Appia och Théodor Maunior och general Guillaume-Henri Dufour den kommitté som kom att grunda Röda Korset. De bildade "International Committee for Relief to the Wounded." Kommitten organiserade i oktober 1863 en internationell konferens vars syfte var att se vilka åtgärder man kunde vidta för att förbättra den medicinska situationen för skadade på ett slagfält. Flera länder, däribland Sverige, sände delegater till konferensen. Bland de förslag som antogs av konferensdeltagarna fanns:

 • Grundandet av nationella organisationer av frivilliga som kunde ta hand om sårade soldater.
 • Tillåtelse för dessa frivilliga att verka på slagfältet.
 • Den medicinska personalen i fält skulle skyddas genom att bära en skyddsymbol, en vit armbindel med ett rött kors.

Nästa konferens genomfördes redan året därpå, 1864, då den första Genèvekonventionen antogs. År 1876 bytte kommitten namn till "International Committee of the Red Cross", (ICRC).

Nobels fredspris

Röda Korset har erhållit totalt tre nobelpris (fyra med Henry Dunants 1901) för insatser under första respektive andra världskriget, samt som tack för dess insatser i mänsklighetens tjänst i 100 år. Nobelprisen utdelades åren 1917, 1944 och 1963.

Verksamhet

Organisation

Röda Korsets högsta beslutande organ är Internationella rödakorskonferensen. Konferensen hålls vart fjärde år.

Internationella Rödakorskommitténs verksamhet

Internationella Rödakorskommittén ICRC har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. ICRC arbetar med att skydda offren i väpnade konflikter. De arbetar också med utveckling och spridning av Genevèkonventionerna och verkar för att dessa följs. ICRC besöker även krigsfångar. ICRC bildades 1863 och är rödakorsrörelsens ursprungsorganisation [1].

Enligt Röda Korsets konstitution måste de särskilt utsedda personer, som utgör själva kommittén, vara schweiziska medborgare. Tanken bakom detta är att ge en garanti för fullständig politisk neutralitet. Ingen skall kunna misstänkas för att på något sätt gynna nationella särintressen eller endera parten, när kommittén uppträder som medlare i en politisk konflikt.[källa behövs]

Internationella Röda kors- och Röda halvmånefederationens verksamhet

IFRC

Internationella Röda kors- och Röda halvmånefederationen IFRC samordnar hjälpinsatser och bistånd i fredstid. Det kan gälla i förebyggande syfte eller katastrofhjälp. Federationen grundades 1919 och samordnar de nationella föreningarna.

Nationella föreningar

Det finns 186 nationella Röda kors- eller Röda halvmåneföreningar i världen. I varje land får det bara finnas en förening. Sveriges nationella förening, Svenska Röda Korset, bildades 1865.

Svenska Röda Korset

Det finns ca 1 400 lokalavdelningar, kretsar, i Sverige som engagerar ca 41 000 frivilliga som arbetar med olika verksamheter ideellt. På de flesta större orter driver man samlingsplatser kallade Kupan med bland annat kaféverksamhet och secondhand-försäljning. Huvudkontoret ligger i Stockholm och leds av generalsekreteraren.

Svenska Röda Korset tappar som många andra frivilligorganisationer årligen medlemmar och antalet låg i utgången av 2004 på cirka 280 000.

Migrationspolitisk verksamhet och ståndpunkter

Svenska Röda Korset bedriver sedan 2006 ett projekt, Vård för gömda, för att ge vård till personer som befinner sig illegalt i landet. Röda Korset anser att även människor som befinner sig illegalt i landet bör få tillgång till skattefinansierad sjukvård.[2]

Röda Korset har även en verksamhet, flyktingcentret som bl a hjälper asylsökande att lägga fram sina ärenden för Migrationsdomstolen. Inom verksamheten hjälper man även till med att underlätta anhöriginvandringen för anhöriga till tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd.[3]

Röda Korset anser att asylsökande bör ges rätt att arbeta samt att Dublinförordningen skall avskaffas. Om inte Dublinreglerna avskaffas vill man att åtminstone de ensamkommande asylsökande barnen skall undantas från att skickas till första asylland.[4]

Finanser

Svenska Röda Korset fick 2006 in 306 miljoner kronor i bidrag från staten och andra offentliga organ, 187 miljoner via insamlingar och 23 miljoner i medlemsavgifter.[5].

Emblemet

Skyddssymbol i krig

Det röda korset på vit botten som används som skyddssymbol[1] är schweiziska flaggan inverterad och anses vara en hedersbetygelse inför Henry Dunant som ju var schweizare.

Symbolen ska egentligen bara användas i krig men varje lands regering kan i fredstid ge tillstånd till sjukvårdande institutioner, som har funktion även i krigstid, att använda symbolen. Sjukhus och vårdcentraler samt ambulanser har normalt tillstånd till att använda symbolen. Dessutom ges landets nationella rödakorsförening tillstånd att använda symbolen. Då Röda Korset använder symbolen är den normalt mindre och har en text med namnet på den nationella föreningen eller lokala rödakorsavdelningen.

Dessutom använder första hjälpen-grupperna (i Sverige) [2] symbolen som då har texten "Röda Korset" och "Första hjälpen" i en cirkel runt korset.

Missbruk av symbolen leder till böter eller fängelse. Att det är såpass högt straffvärde beror på att att respekten för symbolen urholkas och symbolens skyddsfunktion minskar.

Alternativa symboler

De erkända symbolerna enligt Genèvekonventionen 1949 är röda korset, röda halvmånen och röda lejonet och solen. Efter decennier av tvister kring emblemet ville rörelsen skapa ett emblem fri från varje politisk eller konfessionell konnotation, varvid röda kristallen utarbetades. Röda kristallen antogs av Internationella konferensen i Genève 22 juni 2006.[6]

Kors är inte accepterat som symbol inom islam, varför en annan symbol används i muslimska länder: den röda halvmånen, som i allt är delar av samma organisation och delar samma grundprinciper.

Röda lejonet och solen användes enbart i Iran med blandad kristen och muslimsk befolkning. Efter shahdömets fall och Irans övergång till en rent muslimsk stat upphörde användningen av emblemet och namnet, och 1980 övergick den nationella föreningen i Iran att kalla sig Iranska Röda Halvmånen istället.[7] Röda lejonet och solen är dock fortfarande bland de officiella emblemen av rödakorsrörelsen, trots att den inte används.

Röda davidstjärnan, används enbart av Israels nationella förening, Magen David Adom. Den är kontroversiell då den väcker motstånd i den muslimska arabvärlden. Den är heller inte godkänd som officiellt emblem. Magen David Adom är den första nationella förening att använda röda kristallen som sitt emblem.[8]

Det finns fler symboler som har använts för att representera organisationen, till exempel den Röda svastikan som infördes på försök i Sri Lanka och Indien 1957 respektive 1977.


Källor

 1. ICRC
 2. http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=DF551A73A858CAE6C12571EA0049A6C6&menu0=2&menu1=1
 3. http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&layout=Pa_plats_Irak&docid=E8428349A99873FDC12572A300524A64&menu0=0&menu1=1
 4. http://www.redcross.se/rksf/sfobj.nsf/0/21F8980ABE06E8ABC12574200040EA16/$file/Gronbok_asylprocedurdirektivet.pdf?open
 5. http://www.redcross.se/arsboken2006/downloads/forvberatt.pdf
 6. IFRC: The Emblem Debate
 7. Iranska Röda Halvmånen
 8. http://www.ifrc.org/who/emblem-general.asp

Se även

Externa länkar

(hebreiska)Personliga verktyg