Promotion (ceremoni)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Promovering transporterar hit. För schacktermen, se promovering (schack).

Promotion är en akademisk ceremoni då insignier för doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) utdelas: diplom, doktorshatt eller lagerkrans och doktorsring, kallad doktorspromotion. Själva doktorsexamen erhålls i och med att avhandlingen efter disputationen har fått betyget godkänt och universitetets examensavdelning därefter utfärdat examensbevis, Deltagande i promotionen är numera frivilligt. Tidigare förlänades doktorstiteln genom själva promotionsritualen. Den person som utför promotionen kallas promotor.

De doktorer som avlagt filosofie doktorsexamen får vid promotionen en lagerkrans, medan doktorer med andra examina får en doktorshatt. Doktorshatten och lagerkransen sätts av en särskild promotor under ceremoniella former på den nyblivne doktorns huvud. Doktorer som erhåller lagerkrans vid promotionen kan senare skaffa doktorshatt att bära tillsammans med civil högtidsdräkt. Fakulteterna kan kalla personer att promoveras som ej för ändamålet genomgått prov inom det akademiska utbildningssystemet. De kallas hedersdoktorer; oftast är det framstående forskare vid andra universitet som promoveras till hedersdoktorer. Det är möjligt att promoveras utan att själv vara närvarande. En sådan promovend kallas absens.

Fram till mitten av 1800-talet var magistergraden den högsta graden inom den Filosofiska fakulteten, och promotion innebar i det fallet magisterpromotion. Doktorsgrad hade redan tidigare funnits inom de teologiska och medicinska fakulteterna. Vissa högskolor har under senare år infört magisterpromotion för personer som tagit den nu gällande magisterexamen.

Femtio år efter det att en doktor promoveras kan han eller hon promoveras på nytt. Doktorn deltar då i universitetets vanliga promotion och kreeras i den särskild ceremoni till jubeldoktor och erhåller ett diplom. En filosofie jubeldoktor får då en ny lagerkrans.

Litteratur

  • Torgny Neveus, En akademisk festsed och dess utveckling. Om promotioner vid Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet C. 50.) 1986.
  • Bror Olsson, Doktorspromotioner i Lund. (Föreningen Det gamla Lund. Årsskrift 29.) 1947.
  • E Louis Backman, Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund. (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet C. 4.) 1962
Personliga verktyg
På andra språk