Ordbok

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En latinsk ordbok i flera band.


  • Wiktionary small.svg Se även ordet "ordbok" på svenskspråkiga Wiktionary.

En ordbok eller ordlista är en alfabetisk uppräkning av ord från ett visst språk eller ämnesområde.

En ordbok innehåller normalt information om ordens stavning och böjning, alltså rent formmässig information. Man vill ofta skilja en ordbok från en encyklopedi som innehåller innehållsmässig information. Skillnaden uppehålls inte i praktiken. En ordbok innehåller ofta korta förklaringar om betydelsen av vissa ord. I en encyklopedi vill man exempelvis ofta ange etymologisk information om ett ord för att fördjupa förståelsen av dess betydelse för läsaren, och då kommer man lätt in på ordets form vid sidan av den innehållsrelaterade information som sedan följer. Distinktionen mellan ords form och innehåll, och därmed distinktionen mellan ordböcker och encyklopedier, går därmed inte att upprätthålla helt och hållet. Ytterligare ett argument för detta hämtat från språkfilosofi är att orden själva inte har uppkommit i ett vakuum oberoende av vad de fått beteckna. Orden är inte neutrala etiketter som vi kan sätta godtyckligt på saker i verkligheten. Orden är sammanflätade med vad de betecknar och därmed kan vi inte helt och hållet särskilja deras form och innehåll.

Den mest kända svenska ordboken är Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. En annan mycket känd ordbok är Svenska akademiens ordbok som finns tillgänglig på nätet.

En ordbok kan också vara en tvåspråkig bok som översätter ord mellan två språk utan att förklara ordens betydelse. Till exempel en svensk-tysk ordbok översätter från svenska till tyska (eller i båda riktningarna).

En annan typ av ordbok är synonymordbok.

Svenska ordböcker

Svenska online-ordböcker

Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. Idag omfattar Lexin cirka 30000 ord. För närvarande hittar du Lexin på elva olika språk.

Norska online-ordböcker

  • gratisordbok.se - över 300 ordböcker t.ex. norsk ordbok gratis att använda
  • Norsk ordbok - norsk ordbok i ordboktjänsten Ordnett, gratis att använda
Personliga verktyg