Etymologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Etymologi (grekiska ἐτυμολογία, från ἔτυμος ’sann’ och -λογία ’lära’, ’vetenskap’), även etymon (grekiska έτυμον ’ett ords rätta betydelse enligt sitt ursprung’), är läran om ords språkhistoriska ursprung och släktskap.

Exempel: bäver

Nedan visas ett etymologiskt schema för de svenska orden bjur och bäver. Som synes är det första ett arvord från urnordiska, det andra ett lånord från medellågtyska – båda härrör dock från samma urgermanska ord. De former som föregår ett visst ord i trädet är etymoner till det ordet, de ord som ligger på andra grenar är endast kognater till det. När ett ord inte finns belagt i någon känd skrift eller uppteckning, men kan rekonstrueras utifrån systematiska ljudförändringar ("ljudlagar"), är det standard att skriva en asterisk före ordet.


Etymologiskt schema för orden bjur och bäver.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg