Ombudsman

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En ombudsman är person med uppdrag att representera en annan person, ett företag etcetera, exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordet används bland annat om funktionärer i fackliga organisationer och om företagsjurister.

I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst mot myndigheter.

Innehåll

Ursprung och etymologi

Ordets ursprung finns i fornsvenskans umbuðsmann och i ordet umbuds man, som betyder representant. Det första dokumenterade bruket av ordet är på svenska. I den danska Jyskelagen från 1241 är termen umbozman och står för en kunglig myndighetsperson i ett härad. Från 1552 används ordet även i andra skandinaviska språk såsom det isländska "umboðsmaður", det norska "ombudsmann" och det danska "ombudsmand".

Den moderna användningen av termen började i Sverige, med Justitieombudsmannen som instiftades genom 1809 års regeringsform. Införandet skulle säkerställa medborgarnas rättigheter genom att skapa en myndighet som var oberoende av den verkställande makten. Föregångsämbetet var ämbetet Justitiekanslern som var - och är - regeringens ombudsman, medan Justitieombudsmannen sorterar under Riksdagen.

Det svenska ordet ombudsman har under 1900-talet lånats till en rad språk, bland annat engelskan.

Ombudsmän i Sverige

Sverige har eller har haft ett antal officiella ombudsmän,

Justitieombudsmännen vid JO är fyra till antalet och tillsätts av Sveriges riksdag. JämO, KO, DO med flera ombudsmän däremot, tillsätts av regeringen. Även justitiekanslern har betecknats som ombudsman – denne är nämligen regeringens egen ombudsman.

Bland ombudsmän som inte tillhör det politiska systemet kan nämnas

  • Pressombudsmannen (egentligen allmänhetens pressombudsman), vanligen benämnd i sin förkortade form, PO, är knuten till mediabranschen. Befattningen innehas sedan 2007 av Yrsa Stenius.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg