Om arternas uppkomst

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Omslaget till utgåvan 1859

Om arternas uppkomst (fullständig titel "Om arternas uppkomst genom naturligt urval, eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron", en. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) är ett vetenskapligt verk av Charles Darwin.

Om arternas uppkomst gavs ut som bok för första gången 1859. Den första upplagan på 1 250 exemplar sålde slut redan första dagen. 1871 översattes verket för första gången till svenska. Den väckte stor uppmärksamhet redan från början på grund av att den sades bryta mot diverse olika religiösa skrifter. Den senaste översättningen kom ut 2005 ISBN 91-27-11164-4. Evolutionsteorin har ändrats mycket sen Darwin, men den grundläggande pricipen om det naturliga urvalet är allmänt erkänd inom vetenskapliga kretsar. Dock finns det fortfarande bland icke-vetenskapsmän många som inte accepterar evolutionsteorin, såsom förespråkare för kvasivetenskapliga Intelligent design.

Externa länkar


Personliga verktyg