Noam Chomsky

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Avram Noam Chomsky
Noam chomsky.jpg
Född 7 december 1928 (92 år)
Pennsylvania, USA
Yrke/uppdrag Professor emeritus i lingvistik vid MIT, författare

Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, är professor emeritus i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology. Förutom sin roll som ledande språkvetare är Chomsky även aktiv inom samhällsdebatten.

Chomsky har skapat Chomskyhierarkin, som är en klassificering av formella språk. Hans arbete inom generativ lingvistik bidrog starkt till behaviorismens nedgång och ledde till främjandet av kognitiva vetenskaper. I sin doktorsavhandling från 1955 och senare i den mer kända Syntactic Structures från 1957 introducerade han sin teori att delar av den mänskliga grammatiken är nedärvda i hjärnan (den så kallade generativa grammatiken). Hans teorier har haft stort inflytande på lingvistiken, även om inte alla forskare stödjer dem.[1]

Vid sidan av sitt arbete inom språkvetenskap är Chomsky vida känd för sina frihetliga vänsterradikala åsikter och kritik mot Förenta staternas utrikespolitik. Han beskriver sig själv som frihetlig socialist och förespråkare av anarkosyndikalism. Tillsammans med Edward Herman utvecklade han i boken Manufacturing Consent en modell över hur medierna tjänar samhällets maktelit, propagandamodellen. Han var även aktiv sionist1940-talet; dock var han motståndare till upprättandet av staten Israel, men har aldrig ansett att den bör upphöra att existera.

Noam Chomsky promoverades absens till hedersdoktor till Carl von Linnés minne vid Uppsala universitets Linnépromotion den 26 maj 2007[2].

Innehåll

Biografi

Noam Chomsky växte upp i en judisk familj i Philadelphia. Hans far var forskare i hebreiska och född i Ryssland. År 1945 påbörjade Noam Chomsky studier i filosofi och lingvistik vid University of Pennsylvania, där han identifierade sig politiskt med lingvistikprofessorn Zellig Harris. Banan som politisk aktivist började han i samband med Vietnamkriget.

Lingvistik

Politiska åsikter

Chomsky vid World Social Forum år 2003.

Mest känd för den breda allmänheten är antagligen Noam Chomsky för sin kritik av USA:s utrikespolitik och hur medier fungerar. I sin tillsammans med Edward S Herman författade bok Manufacturing Consent -- The Political Economy of the Mass Media beskrivs fem filter för att sålla fram godkänd information i kapitalistiska system. Efter släppet av boken 9-11 om attacken mot World Trade Center 2001 fick han på allvar plats i det amerikanska mediabruset. New York Times Book Review påstår i sin recension av boken Language and Responsibility att "Noam Chomsky is arguably the most important intellectual alive", men säger även att han är "maddeningly simple-minded".[3]

Anarkism

Chomsky har sagt att hans "personliga visioner är relativt traditionellt anarkistiska, med ursprung i upplysningen och klassisk liberalism"[4] och han har prisat frihetlig socialism.[5] Han sympatiserar med anarkosyndikalism[6] och är medlem i Industrial Workers of the World, en fackförening.[7] Han kallar sig själv för en frihetlig anarkist (libertarian anarchist).[8]

Globalisering

Chomsky genomförde tidigt kritiska analyser av globaliseringen. Han sammanfattade processen med orden "gammalt vin, nya flaskor", och hävdade att elitklassens motiv är detsamma som alltid: att försöka isolera folket från viktiga beslutsprocesser, med den skillnaden att de högsta beslutsfattande instanserna nu är transnationella bolag och överstatliga banker. Chomsky hävdar att de transnationella bolagen "utvecklar egna styrningsinstitutioner" som speglar deras globala räckvidd.[9]

Chomsky i Vancouver 2004

Enligt Chomsky har ett huvudsakligt knep varit att använda sig av de globala ekonomiska institutioner som etablerades i slutet av andra världskriget, Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, som i allt högre grad har anammat "Washington-konsensusen" som innebär att utvecklingsländer fås att begränsa sitt köpande och genomföra strukturella förändringar som ofta involverar nedskärningar i den sociala välfärden. Lån och annan hjälp från IMF hänger ofta på sådana reformer. Chomsky hävdar att etablerandet av sådana globala institutioner och avtal som Världshandelsorganisationen, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), North American Free Trade Agreement (NAFTA) och Multilateral Agreement on Investment utgör nya sätt för elitklasseerna att säkra sina privilegier samtidigt som de undergräver demokratin.[10] Chomsky anser att dessa primitiva och så kallat marknadsliberala - Chomsky själv menar att de har tydligt protektionistiska inslag och enbart är marknadsliberala och frihandelsvänliga till namnet - tillvägagångssätt ser till att fattiga länder tillhandahåller billiga tjänster åt den rika världen genom billig arbetskraft, råmaterial och investeringsmöjligheter. Detta innebär dessutom att storbolag kan hota med att flytta till fattigare länder, vilket Chomsky ser som ett kraftfullt vapen i kampen för att hålla arbetarna i de rikare länderna i schack.

Chomsky vänder sig mot de termer som används i globaliseringsdebatten, främst själva termen "globalisering" själv, som han menar refererar till en storbolagssponsrad ekonomisk integration snarare än en allmän term för att saker och ting internationaliseras. Han ogillar att termen "anti-globalisering" används som beteckning för vad han ser som en rörelse för globalisering av social och miljömässig rättvisa. Chomsky betraktar det som vanligtvis kallas "frihandel" som en "mix av liberalisering och protektionism utformad av de främsta politik-arkitekterna i enlighet med deras egna intressen, som råkar vara vilka som helst under en specifik period."[11] Chomsky har i sina böcker uppmärksammat globaliseringens motståndsrörelser. I sin artikel "The Zapatista Uprising" beskriver han zapatisternas motstånd mot NAFTA. Han har också kritiserat Multilateral Agreement on Investment och skrivit om de aktivisters ansträngningar som ledde till dess nederlag. Chomsky var en viktig del av de kritiska röster som tillhandahöll den teoretiska grunden för de spridda grupper som enades i demonstrationerna mot Världshandelsorganisationen i Seattle 1999.[12]

Socialism och kommunism

Chomsky är djupt kritisk till vad han kallar "företagsbetingad statskapitalism" ("corporate state capitalism") som han anser praktiseras i USA och några andra västerländska stater. Han stödjer många av Michail Bakunins anarkistiska (eller frihetligt socialistiska) idéer. Chomsky anser att Bakunins kommentarer angående den totalitära staten var förutsägelser av den brutala polisstat som Sovjetunionen skulle komma att bli. Han har definierat sovjetkommunismen som "falsk socialism", i synnerhet på grund av att all socialism värd namnet förutsätter verklig demokratisk kontroll av produktionen och resurser samt offentligt ägande. Han har sagt att Sovjetunionens kollaps bör betraktas som en "liten seger för socialismen", inte för kapitalismen.[13]

I sin bok For Reasons of State från 1973 argumenterade Chomsky för att ett samhälle kan fungera utan någon betald arbetskraft, till skillnad från det kapitalistiska samhället där människor är "löneslavar" eller ett auktoritärt samhälle där beslut fattas av centrala kommittéer. Han menar att ett lands befolkning bör vara fria att söka och utöva de jobb som de själva vill. Människor kommer att vara fria att göra det de vill och det jobb som de frivilligt utför kommer att vara både "belönande i sig självt" och "samhälleligt nyttigt". Samhället skulle vara fredligt anarkistiskt, utan någon stat eller andra auktoritära institutioner. Arbete som i grund och botten är vämjeligt för alla, om det överhuvudtaget finns något sådant, skulle distribueras bland alla människor.

Chomsky har under hela sitt politiska liv uttryckt ett starkt ogillande inför marxismen. Men även om Chomsky var mycket kritiskt inställd till Sovjetunionens försök att genomföra socialism så var han i vissa avseenden mindre kritisk till delar av de kommunistiska rörelserna i Asien, där han såg betydande gräsrotsrörelser i både kinesisk och vietnamesisk socialism. Han har vid flera tillfällen uttryckt sin avsky för den Vietnamesiska kommunistiska regimens tyranni, men hävdat att det faktum att enbart de tyranniska krafterna överlevde medan de frihetliga delarna av den vietnamesiska befrielserörelsen försvann främst var en produkt av USA:s våldsamma inblandning i regionen. Chomsky hävdar ofta att våld sopar bort alla frihetliga rörelser då dessa är de mest sårbara och bara de tyranniska krafterna överlever.

Chomsky besvarade kritik av den kinesiska revolutionen, under ett forum i New York, med följande ord: "I don't feel that they deserve a blanket condemnation at all. There are many things to object to in any society. But take China, modern China; one also finds many things that are really quite admirable." Han fortsatte: "There are even better examples than China. But I do think that China is an important example of a new society in which very interesting positive things happened at the local level, in which a good deal of the collectivization and communization was really based on mass participation and took place after a level of understanding had been reached in the peasantry that led to this next step."[14] Om Vietnam sade han: "Although there appears to be a high degree of democratic participation at the village and regional levels, still major planning is highly centralized in the hands of the state authorities."[15] Detta innebär emellertid inte ett okritiskt anammande av den politik som förs i folkrepubliken Kina. Angående oljeproduktionstoppen i april 2005 hävdade Chomsky: "China is probably the most polluted country in the world - you can't see. It's kind of a totalitarian state, so they kind of force it on people, but the level of pollution is awful..."[16]

Terrorism

Som en reaktion på USA:s krig mot terrorismen år 1981 och den nya förklaringen år 2001 har Chomsky hävdat att de främsta källorna till internationell terrorism är världen största makter, ledda av USA. Han använder en definition av terrorism från en amerikansk krigsmanual, där terrorism beskrivs som "beräknat våldsanvändande eller hot om våld för att ingjuta fruktan; i syfte att tvinga eller skrämma regeringar eller samhällen som ett medel för att uppnå politiska, religiösa eller ideologiska mål". I samband med USA:s invasion av Afghanistan hävdade han:


Wanton killing of innocent civilians is terrorism, not a war against terrorism."

— (9-11, s. 76)

Om terrorismens effektivitet skrev han:


One is the fact that terrorism works. It doesn't fail. It works. Violence usually works. That's world history. Secondly, it's a very serious analytic error to say, as is commonly done, that terrorism is the weapon of the weak. Like other means of violence, it's primarily a weapon of the strong, overwhelmingly, in fact. It is held to be a weapon of the weak because the strong also control the doctrinal systems and their terror doesn't count as terror. Now that's close to universal. I can't think of a historical exception, even the worst mass murderers view the world that way. So take the Nazis. They weren't carrying out terror in occupied Europe. They were protecting the local population from the terrorisms of the partisans. And like other resistance movements, there was terrorism. The Nazis were carrying out counter terror

Angående fördömande av terrorism har Chomsky sagt att terrorism (och våld/auktoriteter i allmänhet) är någonting dåligt i allmänhet och endast kan rättfärdigas i de fall där det används för att undvika ännu större terrorism (eller våld eller maktmissbruk) I en debatt om det politiska våldets legitimitet 1967 hävdade Chomsky att FNL:s "terror" inte var rättfärdigad, men att terror i teorin kan vara rättfärdigat under speciella omständigheter:


I don't accept the view that we can just condemn the NLF terror, period, because it was so horrible. I think we really have to ask questions of comparative costs, ugly as that may sound. And if we are going to take a moral position on this— and I think we should—we have to ask both what the consequences were of using terror and not using terror. If it were true that the consequences of not using terror would be that the peasantry in Vietnam would continue to live in the state of the peasantry of the Philippines, then I think the use of terror would be justified. But, as I said before, I don't think it was the use of terror that led to the successes that were achieved.[17]

Chomsky anser att de handlingar, som enligt honom är terroristiska, som USA:s regering utfört inte klarar det provet, och fördömandet av USA:s utrikespolitik är ett av de största ämnena i hans författarskap, vilket han förklarar med att han själv bor i USA och att detta innebär ett särskilt ansvar för just den amerikanska regeringens handlingar.

Han har också kritiserat stay-behind-operationer som Gladio, NATOs hemliga paramilitära antikommunistiska organisationer under kalla kriget.

Bibliografi

Lingvistik

För en komplett bibliografi, Chomskys personliga webbplats vid MIT ([2]).

 • Chomsky, Noam, Morris Halle, och Fred Lukoff (1956). “On accent and juncture in English.” I For Roman Jakobson. The Hague: Mouton
 • Chomsky (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. Berlin and New York (1985).
 • Chomsky (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press.
 • Chomsky (1965). Cartesian Linguistics. New York: Harper and Row. Reprint. Cartesian Linguistics. Ett kapitel i the History of Rationalist Thought. Lanham, Maryland: University Press of America, 1986.
 • Chomsky, Noam, och Morris Halle (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.
 • Chomsky (1981). Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. Holland: Foris Publications.
 • Chomsky (1986). Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge, MA and London: The MIT Press.
 • Chomsky, Noam (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press.

Politiska verk

Några av dessa böcker är tillgängliga online på engelska (se [3]).

 • Chomsky (1969). American Power and the New Mandarins. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1970). At War with Asia. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1971). Problems of Knowledge and Freedom: The Russell Lectures. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1973). For Reasons of State. New York: Pantheon.
 • Chomsky & Herman, Edward (1973). CENSORED FULL TEXT Counter-Revolutionary Violence: Bloodbaths in Fact and Propaganda. Andover, MA: Warner Modular. Module no. 57.
 • Chomsky (1974). Peace in the Middle East: Reflections on Justice and Nationhood. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1979). Language and Responsibility. New York: Pantheon.
 • Chomsky & Herman, Edward (1979). Political Economy of Human Rights (two volumes). Boston: South End Press. ISBN 0-89608-090-0 and ISBN 0-89608-100-1
 • Otero, C.P. (Ed.) (1981, 2003). Radical Priorities. Montréal: Black Rose; Stirling, Scotland: AK Press.
 • Chomsky (1982). Towards a New Cold War: Essays on the Current Crisis and How We Got There. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1983, 1999). The Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians. Boston: South End Press. ISBN 0-89608-601-1
 • Chomsky (1985). Turning the Tide: U.S. Intervention in Central America and the Struggle for Peace. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1986). Pirates and Emperors: International Terrorism and the Real World. New York: Claremont Research and Publications.
 • Chomsky (1987). On Power and Ideology: The Managua Lectures. Boston: South End Press.
 • Peck, James (Ed.) (1987). Chomsky Reader ISBN 0-394-75173-6
 • Chomsky (1988). The Culture of Terrorism. Boston: South End Press.
 • Chomsky & Herman, Edward (1988, 2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1989). Necessary Illusions. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1989). Language and Politics. Montréal: Black Rose.
 • Chomsky (1991). Terrorizing the Neighborhood: American Foreign Policy in the Post-Cold War Era. Stirling, Scotland: AK Press.
 • Chomsky (1992). Deterring Democracy. New York: Hill and Wang.
 • Chomsky (1992). Chronicles of Dissent. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1992). What Uncle Sam Really Wants. Berkeley: Odonian Press.
 • Chomsky (1993). Year 501: The Conquest Continues. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1993). Rethinking Camelot: JFK, the Vietnam War, and U.S. Political Culture. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1993). Letters from Lexington: Reflections on Propaganda. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1993). The Prosperous Few and the Restless Many. Berkeley: Odonian Press.
 • Chomsky (1994). Keeping the Rabble in Line. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1994). World Orders Old and New. New York: Columbia University Press.
 • Chomsky (1996). Class Warfare. Pluto Press.
 • Chomsky (1999). Profit Over People. Seven Stories Press.
 • Chomsky (2000). Rogue States: The Rule of Force in World Affairs. Cambridge: South End Press.
 • Chomsky (2001). 9-11. Seven Stories Press.
 • Mitchell, Peter & Schoeffel, John (Ed.) (2002). Understanding Power: The Indispensable Chomsky.
 • Noam Chomsky, Linguaggio e Politica, Di Renzo Editore, Roma
 • Chomsky (2003). Hegemony or Survival. Metropolitan Books. (DEl av the American Empire Project.)
 • Chomsky (2005). Chomsky On Anarchism. AK Press. ISBN 1-904859-20-8
 • Chomsky (2007). Att förstå makten

Om Chomsky

 • Rai, Milan (1995). Chomsky's Politics
 • Barsky, Robert (1997). Noam Chomsky: A Life of Dissent, MIT Press
 • Horowitz, David, et al. (2004). The Anti-Chomsky Reader
 • Zerzan, John: Who is Chomsky? [4]

Referenser

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Politics of Noam Chomsky
 1. G.P. Baker och P.M.S. Hacker. (1984). Language, sense and nonsense: a critical investigation into modern theories of language. Oxford: Basil Blackwell
 2. Uppsala Universitet (13 februari 2007). Uppsala universitets hedersdoktorer till Linnés minne
 3. Robinson, Paul (25 februari 1979). The Chomsky Problem; Chomsky. New York Times: "Judged in terms of the power, range, novelty and influence of his thought, Noam Chomsky is arguably the most important intellectual alive today. He is also a disturbingly divided intellectual."
 4. Chomsky (1996), pp. 71.
 5. Chomsky, Noam, "Notes on Anarchism" [1] … "Libertarian socialism is properly to be regarded as the inheritor of the liberal ideals of the Enlightenment."
 6. Chomsky wrote the preface to an edition of Rudolf Rocker's book Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. In it Chomsky wrote: "I felt at once, and still feel, that Rocker was pointing the way to a much better world, one that is within our grasp, one that may well be the only alternative to the 'universal catastrophe' towards which 'we are driving on under full sail'…" Book Citation: Rudolph Rocker. Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. AK Press. p. ii. 2004.
 7. Industrial Workers of the World IWW Member Biographies
 8. Noam Chomsky (March 22, 2002), "Activism, Anarchism, and Power", Conversation with Harry Kreisler, host of the educational TV series "Conversations with History" by the Institute of International Studies of UC Berkley
 9. Old Wine, New Bottles
 10. Notes of NAFTA: The Masters of Man
 11. Old Wine, New Bottles
 12. Z Interview
 13. Soviet Union Versus Socialism
 14. The Legitimacy of Violence as a Political Act?, Noam Chomsky debates with Hannah Arendt, Susan Sontag, et al
 15. A Special Supplement: In North Vietnam - The New York Review of Books
 16. Chomsky on Peak Oil | EnergyBulletin.net | Peak Oil News Clearinghouse
 17. The Legitimacy of Violence as a Political Act?, Noam Chomsky debates with Hannah Arendt, Susan Sontag, et al

Externa länkar

Personliga verktyg