Nicaea

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Nicaea var en forntida stad i dagens Turkiet, nuvarande Iznik.

Den kristne kejsar Konstantin den store blev år 324 ensamhärskare i det östromerska imperiet och planerade att bygga upp ett imperium på den kristna trons grund. Han betraktade de konflikter i trosfrågor som blossat upp i Alexandria i Egypten och gripit omkring sig under 310- och 320-talet som ett problem för det projektet. Konflikterna gällde vem Jesus Kristus egentligen var: om han var en unik skapad varelse eller om han var helt och fullt gudomlig, dvs. av samma väsen som Gud Fader. År 325 inkallade Konstantin därför det som kom att betraktas som det första ekumeniska konciliet, (kyrkomötet i Nicaea), för att skapa klarhet i frågan. Konciliets biskopar och teologer avvisade Arius och arianismen och enades om att Sonen är av samma väsen (homoousios) som Fadern. Därigenom lade konciliet grunden för den klassiska kristna läran om Treenigheten. Med ledning av bl.a. beslutet i Nicaea utformades år 381 den s.k. nicaenska trosbekännelsen (egentligen: den nicaensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen). Vid Nicaeamötet bestämdes även att den kristna påsken ska infalla första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen samt att vårdagjämningen ska infalla den 21 mars (ett resultat av att överskottet av skottår i den julianska kalendern förskjutit vårdagjämningen från den 24 till den 21 mars). Detta beslut var riktat mot kristna kretsar där man fortfarande höll fast vid den judiska dateringen av påskfirandet. Vidare fattade mötet ett antal beslut angående kyrkolivet och de kyrkliga institutionerna.

Se även

Personliga verktyg
På andra språk