Natriumazid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Natriumazid
Natriumazid 2-D
Systematiskt namn Natriumazid
Kemisk formel NaN3
Molmassa 65,01 g/mol
Utseende vitt pulver
CAS-nummer 26628-22-8
Egenskaper
Densitet 1,85 g/cm³
Löslighet (vatten) 417 g/l
Smältpunkt 275 °C (sönderfaller)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Natriumazid är ett giftigt, explosivt vitt pulver.

Ämnet är ungefär lika giftigt som natriumcyanid och ger liknande symptom vid förgiftning, och är därtill explosivt och bildar instabila föreningar med flera andra metaller. Särskild försiktighet ska iakttas vid hantering.

Natriumazid har flera tillämpningar. Bland annat används det i krockkuddar i bilar för att generera gas och blåsa upp kudden. Inom biokemin används det som tillväxthämmare i lösningar på grund av sin giftighet. Natriumazid används även för att framställa andra ämnen, till exempel primärsprängämnet blyazid och organiska azider.

Personliga verktyg