Näs församling (Visby stift)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Näs församling (Visby stift)
Län Gotlands län
Kommun Gotlands kommun
Stift Visby stift
Kontrakt Sudertredingens kontrakt
Folkmängd 186
Församlingskod 098087
Pastoratskod 120305
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Näs församling är en församling inom Svenska kyrkan i Sudertredingens kontrakt av Visby stift.

Innehåll

Allmänt

Näs församling ingår i Havdhems pastorat och ligger i Gotlands kommun, Gotlands län, Gotland. Församlingskyrkan heter Näs kyrka.

Området har odlingsbygd av öppen typ, som ligger på en halvö norr om Burgsviken på Gotlands sydvästra kust. Området har vegetationsfattig strandhed och alvar (fårbeten). I det inre finns odlad jord samt lite skog.

Historik

År 1931 hade församlingen 369 invånare på en yta av 36 km². Den ingick då i Gotlands södra härad.

Inom Näs församling har man anträffat bl.a. en boplats från stenåldern. Det finns även ett antal rösen från bronsåldern samt ett gravfält från järnåldern. Inom området finns många så kallade sliprännestenar. Det finns också fossil åkermark och även en ruin från medeltiden.

Ortnamnet

År 1296 skrevs Nes. Detta åsyftar det näs som församlingen ligger på.

Se även

Externa länkar


Detta javaskript låter dig använda popups-skriptet på svenska. Översättningen är baserad på den översättning som Smartskaft gjorde. Lägg till följande i din monobook.js (eller motsvarande fil för en annan stilmall):

document.write('<script type="text/javascript" src="' 
    + '{{SERVER}}{{SCRIPTPATH}}/index.php?title=Anv%C3%A4ndare:Where_next_Columbus%3F/strings-sv.js' 
    + '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
 
document.write('<script type="text/javascript" src="' 
    + 'http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Lupin/popups.js' 
    + '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
Personliga verktyg