Montessoripedagogik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Montessoripedagogik är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling följer olika sensitiva perioder. Inlärning ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier; vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta så fritt som möjligt. Pedagogens roll inom montessori är att observera eleverna och ge dem handledning. Maria Montessori startade sin första skola 1907 och rörelsen firade därmed 100-årsjubileum 2007.

I ett Montessori-klassurm ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig. Klassrummet ska även i sig självt vara inbjudande, med färger och mönster och annat tilltalande, eftersom det underlättar lärandet och gör det mer intressant och roligare. Har barnen roligt när de lär sig så kommer de vilja lära sig mer. Läraren ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska läraren finnas där för att ge råd och hjälp, om barnen behöver ledning så ska läraren finnas till hands, men endast för att ge barnet skäl att lära sig. Läraren ska endast uppmuntra inlärningen, och hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet och beordra eller ställa krav. Det ska barnet lära sig själv, med lärarens rådgivning.

Externa länkarPersonliga verktyg