Maximilien de Robespierre

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Maximilien de Robespierre (1758-1794)

Maximilien de Robespierre, född 6 maj 1758 i Arras, Pas-de-Calais, Frankrike, död 28 juli 1794 i Paris, Frankrike (avrättad), var en fransk revolutionär.

Robespierre, som var jurist, valdes som deputerad till den av Ludvig XVI inkallade ständerförsamlingen 1789. Efter revolutionens utbrott kom han att bli kvar i Paris fram till sin död, fem år senare.

Robespierre, som politiskt var influerad av Jean-Jacques Rousseau, och etiskt av den kristna jansenismen, anslöt sig tidigt till Club des Jacobins (Jakobinerklubben), och när revolutionen radikaliserades efter stormningen av Tuilerierna, den 10 augusti 1792, och Girondistpartiets fall i juni 1793, vann han avgörande politiskt inflytande, då nationalkonventet valde honom till ledamot av det mäktiga välfärdsutskottet. Skräckregimen - kallad så av dess egna anhängare - tog därpå sin början; Robespierre menade att försvaret av revolutionens höga ideal mot dess yttre och inre fiender krävde terrorn. Bland hans mest progressiva åtgärder kan nämnas 1793 års deklaration av de mänskliga rättigheterna, införandet av den obligatoriska skolgången (1793) samt slaveriets avskaffande i kolonierna.

Robespierre, som var känd för sin oförvitlighet (han kallades allmänt "den omutlige"; Danton påstod: "Robespierre är rädd för pengar"), arbetade för ett fritt, jämlikt och demokratiskt Frankrike, uppbyggt enligt Jean-Jacques Rousseaus skrifter, främst Contrat social. Robespierre var den förste ledande politiker som officiellt betecknade sig själv som demokrat. Men Robespierre förlorade kontakten med sin väljarbas, de fattiga parisarna i förorterna, och accepterade en personkult vilken nådde en höjdpunkt under festen för Det högsta väsendet den 8 juni 1794.

Den 27 juli 1794 störtades Robespierre från välfärdsutskottet. Under en förtvivlad försvarskamp tillsammans med sina trognaste anhängare i Pariskommunen skottskadades han i huvudet och greps av konventets trupper. Robespierre led av fruktansvärda smärtor efter skottet som slitit sönder hans käke. Dagen därpå, den 28 juli, giljotinerades han på Place de la Révolution tillsammans med 108 av sina anhängare.

Robespierres fall är en del av den blodiga upplösningen av den så kallade Thermidorkrisen, en av revolutionens stora vändpunkter. Efter Thermidorkrisen avvecklades skräckregimen, bland annat på grund av att Frankrike inte längre var lika utsatt för risken av en invasion efter militära framgångar. Skräckregimen började bli till ett hot mot skräckmännen själva, varför de var tvungna att ingripa mot den främste representanten för regimen, Robespierre.

Maximilien de Robespierres eftermäle är omtvistat. Kritiker ser en motsättning mellan å ena sidan hans höga ideal och å andra sidan hans hårdföra åtgärder under revolutionen.

Kuriosa

Den första staty föreställande Robespierre restes i det nybildade Sovjetryssland 1918.[1]

  1. Proletären nr 45, 2007: [1]
Personliga verktyg