Universitetssjukhuset MAS

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Malmö Allmänna Sjukhus)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet "MAS" omdirigerar hit, för andra betydelser av "MAS" eller "Mas" se Mas (olika betydelser).
Allmänna Sjukhuset, huvudbyggnaden

Universitetssjukhuset MAS (UMAS), är ett regionsjukhus i Malmö.

Innehåll

Universitetssjukhuset MAS

Universitetssjukhuset MAS, förr Malmö Allmänna Sjukhus (MAS), är lokaliserat i södra delen av centrala Malmö nära Södervärn. En del av sjukhuset ligger i området Flensburg, på andra sidan av John Ericssons väg. UMAS är ett universitets- och regionsjukhus som erbjuder bas- och högspecialiserad vård för bland annat 370.000 Malmöbor och ca 1.6 miljoner invånare i Södra sjukvårdsområdet. Sjukhuset har mer än 25 kliniker inom huvudområdena Akut, Medicin, Rekonstruktiv kirurgi, Psykiatri, Laboriatoriemedicin och Barn-urulogi-kvinnosjukvård. Totalt finns 1000 sängplatser och 5000 anställda på sjukhuset. Ett femtiotal professorer på sjukhuset sysslar med forskning och utbildning. Forskning och behandling av blödarsjuka och diabetes är världsledande, liksom inom andra områden.

Till skillnad från många andra sjukhus har MAS inte koncentrerats i ett stort centralblock. I stället har mindre byggnader tillkommit efterhand som verksamheten expanderat. Salomon Sörensen var en av de mest produktiva arkitekterna i Malmös historia med över 100 utförda byggnader i staden. Han ritade under sin tid alla byggnader till sjukhuset.

Historia

Första gången man nämnde att Malmö hade ett hospital var för ca 600 år sedan. Hospital var medeltidens sjukhus, härbärge för resande, åldringsvård och gruppboende. Den danske kungen Fredrik I lät ta hand om stadens vård och omvårdnad i hospitalet. Det första kända sjukhuset i staden låg i det tidigare Gråbrödraklostret.

Malmös sjukhus var det första sjukhus som behandlade alla människor oavsett samhällsklass. Jacob Malmborg, som var borgmästare i Malmö 1850, tog initiativet till att det skulle uppföras ett sjukhus i staden. Han gjorde en insamling bland de förmögna borgarfamiljerna. Det första sjukhuset öppnade den 3 november 1857. Då togs en 23-årig manlig jordbruksarbetare in som den första patienten. Från början hade sjukhuset 40 sängplatser och som mest plats för 65 sängar.

Det nuvarande sjukhuset invigdes 1896. Folk hade stora förväntningar inför öppnandet. Under två års tid hade det uppförts till en kostnad av 424 022 kronor. Sen dess har det förekommit om- och tillbyggnad och som mest fanns 1300 vårdplatser. Ingång 32 tillhör den första sjukhusbyggnaden, vilken fortfarande används idag.

Carl-Axel Stoltz övertog huvudansvaret för utformningen av sjukhusets nya byggnader under 1930-talet. Han lät bygga medicinkliniken (1933), röntgenbyggnad (1940), kvinnoklinik och lungklinik (1942). Till skillnad från andra sjukhus har UMAS bevarat sin paviljongstruktur istället för att låta uppföra ett centralblock.

1948 blev sjukhuset undervisningssjukhus, som var bundet till den medicinska sektionen i Lund. Patienterna hade tidigare blivit behandlade på flera små sjukhus runt om i staden. Det allmänna sjukhuset blev ett mer modernt universitetssjukhus på 1940-talet efter en närmare koppling till Lunds universitet.

Det framtida sjukhuset

Det pågår ständigt nya förändringar inom UMAS-området. Planläggningen idag är att sjukhuset i framtiden ska erbjuda avancerad specialistvård, medan enklare vård ska erbjudas på fler platser i staden. Just nu pågår det en ny planering för akutmottagningen. Tanken är att ge sjukhuset en ny entré från norr, riktad mot Citytunnelstationen. Detta ska bli möjligt genom att den placeras vid Carl Gustafs väg. Den avancerade vården kommer att fokuseras kring kirurgibyggnaden, diagnostiskt centrum och den nya akutbyggnaden.

Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum invigdes i mars 2004 och är en av världens modernaste anläggningar för bilddiagnostik och den största av sitt slag i Sverige. Det har ca 200 anställda, som årligen utför 3.5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Centret är uppbyggt med modern teknik som ger effektivare och säkrare vård både för patient och personal. Centret satsar på att skapa en tydlig gräns mellan röntgenavdelningen och de enskilda undersökningsrummen.

Genom tillkomsten av Citytunneln kommer norra sjukhusområdet få ett kraftigt förbättrat kommunikationsläge och ingå i ett viktigt utvecklingsstråk. Byggnaden rymmer lokaler för röntgen, diagnostik, klinisk fysiologi, punktionscytologi samt radiofysik.

Först i Sverige med andningsstyrd strålning

UMAS är först i Sverige med den nya tekniken om att kunna hindra bröstcancer från att spridas till hjärtat. Det görs genom andningsstyrd strålning. Metoden är att man använder sig av en infraröd kamera som följer kvinnans andning. En strålning sker när kroppen befinner sig i rätt läge.

Akutmottagningen på sjukhuset kommer tillfälligt att få delar av kirurgmottagningens lokaler för att komma till rätta med överbeläggningen. De närmaste fyra åren ska akutmottagningen byggas om. Delarna man tar från kirurgmottagningen ska göras om till akutklinik.


Delområdet

Allmänna sjukhuset
Siffrorna avser delområdet
Folkmängd(2008) 409
Area 25 hektar
Invånare per hektar 16
Församling Möllevången-Sofielunds församling
Stadsdel Södra Innerstaden

Delområdet Allmänna Sjukhuset omfattar även några flerfamiljshus från 1930-talet längs Södra Förstadsgatan. Området begränsas av Pildammsvägen, Carl Gustafs väg och Södra Förstadsgatan.

Externa länkar

Källor

  • "Från lazarett till sjukhus" av Stefan Ersgård, Bo Hallström, Pierre Mens utgivning 1996.


Personliga verktyg