Macao

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de
Macau
Flag of Macau.svg Coat of arms of Macao.svg
(om flaggan) (Stadsvapen)
Motto: inget
Officiella språk portugisiska och kinesiska
Exekutiv chef Edmund Ho Hau-wah
Yta
 - totalt
 - % vatten

28,6 km²
0%
Folkmängd
 - totalt
 - folktäthet

520 000
18 014/km²
Grundande
 - datum
överlämnat från Portugal till Kina


20 december 1999

Valuta Pataca (MOP)
Tidszon UTC +8 (AWST)
Landskod MO
Landskod 853
Karta över Macao i förhållande till Kina.

Macao (Machiao; 馬交), på portugisiska Macau, är en speciell administrativ region på en liten halvö i södra Kina, 65 km väster om Hongkong. Huvudort är Santa Nome de Deus de Macau. På mandarin heter Macao även Àomén (澳門). Macao är också känd som Magok (媽閣廟), Haojing'ao (壕鏡澳), Xiangshan'ao (香山澳) och Liandao (蓮島 "Lotusön").

Macao är idag, liksom Hongkong, en Särskild Administrativ Region (SAR) i Kina enligt konceptet "Ett land, två system". Macaos ekonomi är till stor del baserad på spel- och kasinoverksamhet, som genererar omkring hälften av intäkterna till statsbudgeten. Det monopol som tidigare rådde inom spelindustrin är borttaget och utländska företag kan få licens att verka. I takt med att allt fler fastlandskineser reser till Macao sker en kraftig utbyggnad av turism- och spelsektorn för att förvandla Macao till Asiens Las Vegas. 85 procent av Macaos export utgörs av textilvaror och skor. Macaos största handelspartners är Kina, USA, Hongkong och Japan.

Innehåll

Historia

Macao grundades som en portugisisk koloni år 1557 och blev ett viktigt handelscentrum. Det förlorade dock sin status sedan britterna anlagt Hongkong inte långt därifrån. Efter den portugisiska revolutionen år 1974 började Kina och Portugal upprätta diplomatiska relationer och började förhandla om Macaos status. År 1979 blev Macao ett kinesiskt territorium under portugisisk förvaltning. Efter ytterligare förhandlingar beslutades år 1987 att Macao skulle överlämnas till Kina år 1999 då det blev ett speciellt administrativt område.

Liksom Hongkong två år före, återförenades Macao med Kina i december 1999 och blev då en särskild administrativ region inom Kina enligt konceptet "ett land – två system". Enligt Macaos minikonstitution skall regionen åtnjuta ett stort mått av politisk och ekonomisk självständighet under 50 år. Den politiskt utnämnde och samtidigt högste ämbetsmannen i Macao SAR's administration fick titeln Chief Executive.

I författaren C-J Charpentiers bok "Återgång - rapport från Hong Kong" (1997) finns ett kort kapitel om Macao.

Inrikespolitik

Regeringen leds av Chief Executive Edmund Ho som utsågs i samband med återföreningen med Kina 1999. Ho, som åtnjuter stor popularitet, återvaldes för en andra mandatperiod 2004. Inga motkandidater ställde upp i valet. Val till den lagstiftande församlingen hålls vart fjärde år. Efter det första valet efter återföreningen i september 2001 uppgår antalet ledamöter till 27, varav 10 valts genom direkta val, 10 genom yrkesvalkretsar och 7 utses av Chief Executive. I nästa parlamentsval hösten 2005 skall antalet ledamöter uppgå till 29 varav 12 skall vara direktvalda. Till skillnad från Hongkong finns i Macaos lagstiftning inte några skrivningar som banar vägen för allmänna val till den lagstiftande församlingen och posten som Chief Executive.

Återföreningen med Kina har skett relativt smärtfritt och frågor som berör demokrati och politiska fri- och rättigheter debatteras inte i samma utsträckning i Macao som i grannregionen Hongkong. Härtill är mediautbudet i Macao mer begränsat än i Hongkong.[1]


Geografi

Macao ligger på den västra sidan vid mynningen av den vik som är Pärlflodens (Zhujiang) utlopp i Sydkinesiska havet. Macao består, förutom halvön, av två öar, Taipa and Coloane. Största delen av Macao är bebyggd. Det finns inga vattendrag och därför är dricksvatten en bristvara.

Genomsnittliga observationer i Macao är:[2]

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 Högsta medeltemp. 18 18 21 24 28 31 32 32 30 28 24 19
 Lägsta medeltemp. 13 13 16 20 24 26 27 27 26 23 18 14
 Nederbörd 32 59 83 217 362 340 290 352 194 117 43 35

Ekonomi

Sands Macau

Turismen är den viktigaste delen i Macaos ekonomi. Kasinoverksamheten står för nästan hälften av inkomsterna. Andra näringar är textilindustri och fyrverkeritillverkning. Macaos ekonomi är till stor del baserad på spel- och kasinoverksamhet, som genererar omkring hälften av intäkterna till statsbudgeten. Det monopol som tidigare rådde inom spelindustrin är borttaget och utländska företag kan få licens att verka. I takt med att allt fler fastlandskineser reser till Macao sker en kraftig utbyggnad av turism- och spelsektorn för att förvandla Macao till Asiens Las Vegas. 85 procent av Macaos export utgörs av textilvaror och skor. Macaos största handelspartners är övriga delar av Kina inkl. Hongkong, USA, och Japan. Intressant är också att typen av intäkter skiljer sig så markant åt mellan Macao och Las Vegas. Antalet spelautomater i Macao är bara drygt 5 000, jämfört med 55  000 i Las Vegas. Huvudprodukten i Macao är istället Baccarat-spel med höga insatser. Enligt en undersökning av Deutsche Bank kommer 77 procent av intäkterna i Macao från denna spelform.[källa behövs]

USA, EU och Kina är Macaos viktigaste handelspartners. 2003 slöts ett frihandelsavtal (CEPA = Closer Economic Partnership Arrangement) mellan Kina, Hongkong och Macao som medför tullfrihet för varor samt åtgärder för att stimulera ömsesidig tjänstehandel och investeringar från Hongkong/Macao till Kina.

Ekonomiskt uppsving i "Asiens Las Vegas"

Med amerikansk hjälp håller Macao på att utveckla sin spel- och turistindustri som inom några år förväntas vara i klass med Las Vegas'. Det är potentialen i den kinesiska marknaden som lockar utländska investerare till Macao. Macao har ensamrätt att legalt bedriva kasino- och annan spelverksamhet i Kina. Integrationen mellan Macao och Fastlandskina har ökat sedan övergången till Kina 1999 och resandet har underlättats. Detta i kombination med att spelmonopolet som tidigare rådde i Macao har upphört har gjort Macao till en attraktiv marknad för utländska investerare. 2004 blev ett rekordår för Macao med en ekonomisk tillväxt på 28 procent. Den ekonomiska integrationen underlättas av att relationerna mellan Macao och Kina är i stort sett problemfria. De frågor som utlöst protester i Hongkong – demokratiutvecklingen och Kinas inflytande – debatteras knappast alls i Macao. I avsaknad av motkandidat omvaldes förra året Macaos populäre Chief Executive Edmund Ho att leda Macao ytterligare en femårsperiod. I september hölls parlamentsval med ovanligt högt valdeltagande. Valet blev en framgång för demokraterna – kanske ett tecken på att befolkningen i Macao vill ha ökat inflytande över den ekonomiska politiken och få del av de ekonomiska framgångarna.[3]

Lockande marknad för utländska investeringar

I mer än 150 år har Macao haft ensamrätt att bedriva casino- och annan spelverksamhet i Kina. Sedan 1962 har Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM) under ledning av Macaos starke man Stanley Ho haft monopol på den lukrativa spelmarknaden. När STDM:s spellicenser utlöpte 2001 beslöt regeringen att slopa monopolet och öppna upp spelmarknaden för utländska aktörer. Det var framförallt amerikanska spelbolag man vände sig till, bland annat för att få hjälp med att reglera spelmarknaden och minska förekomsten av pengatvätt och annan brottslighet som frodats under monopolet. Dessutom hoppades man att de amerikanska spelföretagen skulle kunna bidra till att utveckla Macao till en destination för bredare grupper av turist à la Las Vegas. Efter anbudsgivning fick 2002 tre företag licens att bedriva spelverksamhet i Macao: dels Stanley Hos STDM och dels två amerikanska företag, Galaxy/Adelson och Wynn – bägge stora aktörer i Las Vegas.

Sedan monopolet avskaffades har en febril byggnadsverksamhet satts igång i Macao. De utländska investeringarna, främst i olika turist- och spelanläggningar, beräknas uppgå till cirka 10 miljarder USD inom den närmaste tioårsperioden. Det är den gigantiska kinesiska marknaden som lockar. Fastlandskineser har visserligen länge varit flitiga besökare på Macaos casinon, men sedan Kina år 2003 började släppa på restriktionerna för turistresor har besökarantalet ökat lavinartat. Förra året besökte närmare 17 miljoner turister Macao, en ökning med 40 procent. Detta bör, enligt bedömare i Macao, kunna öka mångdubbelt allteftersom faciliteterna byggs ut. Inom den kommande tioårsperioden är planen att Macao ska utvecklas till en spel- och turistattraktion i samma storlek som Las Vegas. Bland annat pågår, på nyskapat land, byggnation av en helt ny stadsdel med ett tiotal lyxhotell och casinon. Infrastrukturen byggs ut i snabb takt för att ta hand om den ökade turisttillströmningen. Macaos totala yta är ungefär så stor som halva Lidingös, varför det blir en stor utmaning att hitta effektiva transportlösningar.

Ett krav från de amerikanska spelbolagen har varit att Macao skärper sina lagar när det gäller spelverksamheten, i synnerhet lagstiftningen mot pengatvätt. Macao har kommit en bit på väg, men fortfarande återstår en del att göra. En bidragande orsak till fördröjningen i processen är att Macao lider brist på kvalificerade jurister. Angklagelserna nyligen från US Treasury att Nordkorea använder en bank i Macao, Banco Delta Asia, som en bas för pengatvätt och andra kriminella aktiviteter kom högst olägligt för Macao. Panik utbröt när bankkunder försökte ta ut sina besparingar från banken. Macaos Chief Executive Edmund Ho ingrep snabbt och beordrade tvångsförvaltning av banken. Samtidigt tillsattes en utredning som ska granska anklagelserna. Med det resoluta ingripandet visade Macaos regering att man tar anklagelserna på allvar och signalerade samtidigt till utländska investerare att de fortsatt kan ha förtroende för Macaos finansiella institutioner.[3]

Stark tillväxt

2004 blev ett rekordår för Macao med en tillväxt på 28 procent. Det var framförallt den ökade turistströmmen och de utländska investeringarna som bidrog till Macaos ekonomiska framgångar. Vinsterna från spelverksamheten uppgick till 42,3 miljarder patacas (= samma belopp i SEK) vilket är i nivå med Las Vegas. Vinstskatten utgör 35 procent och statsinkomsterna från spelverksamheten uppgick förra året till 14 miljarder – en ökning med 44 procent från 2003. Totalt svarade spelskatten för ca 75 procent av statens inkomster.

Ökningen av skatteintäkterna från spelverksamheten innebar ett överskott i statsbudgeten på 6,1 miljarder eller 7,5 procent av BNP. Stora statliga investeringar görs i utbyggnaden av infrastruktur, bland annat en ny färjeterminal samt faciliteter för sportevenemanget "East Asian Games" som äger rum i Macao i oktober. Något av överskottet kom även de statsanställda till del som efter sju års frysning av lönerna fick en lönehöjning med fem procent.

Efter den starka uppgången 2004 har en viss avmattning skett i ekonomin första halvåret 2005 och tillväxten låg under de två första kvartalen på cirka 8 procent. Även boomen på fastighetsmarknaden verkar ha mattats av. Efter en mycket stark uppgång under de senaste två åren minskade fastighetspriserna med ca 20 procent första halvåret 2005. Även besökarantalet planade ut under denna period och minskade med cirka 14 procent jämfört med 2004.

Med de stora skatteinkomsterna från spelverksamheten har Macao inte i någon högre grad diversifierat sin ekonomi. Förutom spel- och turistindustrin är det textilindustrin som är Macaos viktigaste näring. På grund av de låga produktionskostnaderna i Fastlandskina har en stor del av produktionen flyttats över dit, om än inte i samma takt som gäller för industrin i Hongkong. Macaos export utgörs fortfarande till 80 procent av textil och konfektion. Arbetslösheten har under senare år varit cirka 6 procent men i spåren av den ökade ekonomiska aktiviteten 2004 har den minskat till 4,1 procent. Ett stort problem är bristen på kvalificerad arbetskraft, varför Macao under förra året tvingades importera arbetskraft främst inom turism och byggnadsindustrin.[3]

Integrationen ökar

Den ekonomiska integrationen är viktig för Macaos ekonomi och infrastrukturen byggs ut för att ta hand om den ökande turisttillströmningen och underlätta resandet mellan Macao och Fastlandskina. Den bro som planeras byggas mellan Hongkong och Zhuhai/Macao i västra Pärlflodsdeltat blir en viktig länk i förbindelserna i regionen och väntas bidra till en snabb utveckling av detta område. Bron skall enligt planerna vara klar 2010. Man räknar med att Macaos spel- och turistanläggningar samt Disneyland Hongkong som nyligen invigts ska öka intresset för hela regionen som turistdestination och dra till sig allt fler besökare.

Den intensiva byggnation som nu sker kräver mer arbetskraft än Macao kan erbjuda. Dagligen slussas ett stort antal byggnadsarbetare från Fastlandskina och Hongkong över gränsen. I takt med de ökande utländska investeringarna ökar invandringen till Macao. Utländska medborgare, inklusive fastlandskineser, kan få uppehållstillstånd i Macao under förutsättningen att de investerar 1 miljon patacas. De allt högre fastighets- och bostadspriserna har blivit kännbara för Macaos befolkning och i ett framtida scenario kan delar av lokalbefolkningen tvingas söka bostäder sig i Fastlandskina där kostnadsbilden är betydligt fördelaktigare.

Liksom Hongkong har Macao och Kina slutit en frihandelsöverenskommelse som medger tullfri export av varor tillverkade i Macao samt ökat tillträde för macanesiska företag till den kinesiska tjänstesektorn. En industripark byggs gemensamt med Kina i gränsområdet mellan Macao och grannstaden Zhuhai. Man hoppas att denna ska bidra till att utveckla Macaos potential som serviceplattform för tillverkningsindustrin i detta område. Macao söker också en roll som brobyggare mellan Kina och de portugisisktalande länderna i världen. Man hoppas kunna attrahera företag från dessa länder att etablera sig i Macao för att bearbeta den kinesiska marknaden.[3]

Politisk stabilitet och goda relationer med Kina

Integrationen underlättas av att återföreningen med Kina varit mindre konfliktladdad än Hongkongs. De frågor som väckt protester i Hongkong, till exempel utvecklingen mot demokrati och fria val eller yttrandefrihet och relationerna till Kina, har inte fått nämnvärda rubriker i Macao. Centralregeringen i Peking framhåller ofta Macao som ett gott exempel på tillämpningen av "ett land – två system" där Macao kan åtnjuta frukterna av inlemmandet med Kina samtidigt som centralregeringen utan inblandning låter Macaos administration sköta regionens affärer.

Macaos regeringschef, Edmund Ho, är högt respekterad och populär både för sin folklighet och för sin förmåga att hantera relationerna med centralregeringen. Edmund Ho återvaldes utan motkandidater för en andra femårig mandatperiod i december förra året. Macao brukar beskrivas som en region med svaga demokratiska traditioner utan egentlig opposition eller politiska partier. Möjligen kan det senaste valet till parlamentet ge en fingervisning om ett politiskt uppvaknande. Valdeltagandet var rekordhögt – 58 % – och de största framgångarna skördade ett nybildat parti "The New Macau Democratic Association" som fick 19 procent av rösterna. Spelsektorn rönte också framgångar, den mest spektakulära kandidaten var Stanley Hos hustru (den fjärde i ordningen) som enligt tidningsuppgifter spenderade betydligt mer än föreskrivna 4,3 miljoner patacas i sin valkampanj.

Liksom i Hongkong föreskrivs i Macaos konstitution (Basic Law) en gradvis utveckling i demokratisk riktning genom en ökning av antalet direktvalda parlamentariker. Efter valet i september innehar de direktvalda ledamöterna 12 av de totalt 29 platserna. 10 väljs i yrkesvalkretsar och 7 utses direkt av Chief Executive. Som i Hongkongs Basic Law finns utrymme för förändringar i valsystemet till Chief Executive och parlamentet, för Macaus del efter 2009 års val. I motsats till Hongkongs Basic Law finns dock inte angivet att det slutgiltiga målet är full demokrati.

Även om en viss avmattning skett under första halvåret i år ser utsikterna för Macao ljusa ut. Den något svagare tillväxten hittills i år kan nog främst ses som en korrigering efter den inledande starka optimismen sedan spelmonopolet slopades. Visserligen legaliseras spelverksamhet i allt fler länder i regionen, men Macao har fördelen av att vara en del av Kina vilket innebär att inreseformaliteterna kan förenklas och resandet för kinesiska turister underlättas. Om Macao får behålla sin ensamrätt på kasinoverksamheten i Kina är det därför troligt att turistströmmarna fortsätter att öka. Dock sätter Macaos begränsade yta rent fysiska gränser för tillväxten inom turistsektorn. Redan är Macaos infrastruktur hårt ansträngd och trafikstockningar och luftföroreningar är besvärliga. Den planerade bron till Hongkong, som inte kommer att inkludera järnväg, kan komma att förvärra situationen ytterligare. Många macaneser menar att det saknas en strategi för en långsiktig och hållbar utveckling av Macao som tar hänsyn till Macaos kulturarv och miljö. Dessutom höjs röster för att lokalbefolkningen i Macao inte fått del av den ekonomiska utvecklingen och att löneläget inte är i paritet med de ökande levnadskostnaderna. Möjligen kan resultatet av det senaste valet ses som en indikation på ett politiskt uppvaknande och en önskan om ökat inflytande över utvecklingen i Macao.[3]

Sveriges relationer med Macao

Svensken Anders Ljungstedt (1759 – 1835) som hade en hög befattning inom Kompaniet i Kanton, bosatte sig så småningom i Macao där han utnämndes till generalkonsul. Ljungstedt forskade i Macaos historia, och hans verk har översatts till flera språk. Ljungstedt, som ligger begravd i Macao, har fått en gata uppkallad efter sig – "Avenida Sir Anders Ljungstedt".

Besöksutbytet mellan Sverige och Macao är begränsat. Macao deltog med en representant i miljökonferensen "A Swedish-Asian Forum on the Future of Asia's Urban Environment" i Stockholm i maj 2000. Kontakterna mellan Sverige och Macao på miljöområdet resulterade i svensk medverkan i en miljökonferens i Macao hösten 2001.

Ett tiotal svenskar är bosatta i Macao. Ett par av Macaos universitet har ibland svenska gäststuderande.

Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan EU och Macao hålls regelbundna blandkommittémöten. En delegation från EU-parlamentet gjorde ett officiellt besök i Macao i november 2000.[4]

Sveriges förbindelser med Macao

För svenskt vidkommande kan förbindelserna med Macao komma att aktiveras i samband med det ökade utbytet med södra Kina. Kontakter inom miljö- och kulturområdet har förekommit. De svensk-makanesiska förbindelserna handläggs via generalkonsulatet i Hongkong.

Internationella rankningar

Organisation Undersökning Rankning
Heritage Foundation/The Wall Street Journal Index of Economic Freedom 2009 21 av 179
Reportrar utan gränser Pressfrihetsindex 2008 N/A
Transparency International Korruptionsindex 2008 43 av 180
United Nations Development Programme Human Development Index 2006 N/A

Externa länkar

Källor

  1. ”Inrikespolitik”. Sveriges generalkonsulat. http://www.swedenabroad.com/Page____19414.aspx. Läst 2008-02-18. 
  2. ”weather in Macau”. worldweather.org. http://www.worldweather.org/072/c00156.htm. Läst 2008-02-18. 
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ”Ekonomiskt uppsving i "Asiens Las Vegas"”. Sveriges generalkonsulat. http://www.swedenabroad.com/Page____43179.aspx. Läst 2008-02-18. 
  4. ”Sveriges relationer med Macau”. Sveriges generalkonsulat. http://www.swedenabroad.com/Page____19418.aspx. Läst 2008-02-18. 


Personliga verktyg