Kundalini

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kundalini är sanskrit och betyder ringla (Jung 1996). Begreppet är centralt inom den hinduistiska mystiken där kundalini är en gudinna (sanks. shakti), en kvinnlig kraft, som symboliseras av en orm.

Kundalini har gett namn åt en egen form av yoga – kundalini-yoga – som är en del av den tantriska grenen inom hinduismen. Kundalini-yogan grundar sig på en egen fysiologi där människan har en fysisk och en subtil kropp. Den subtila kroppen är osynlig och består av energicentra som kallas cakraer (sing. cakra). Dessa är sammanlänkade genom tunna kanaler, ådror, som kallas nadier (sing. nadi), i vilka en speciell slags energi flyter. De olika cakraerna är placerade längs ryggraden och förknippas med olika gudar. Kundalini-gudinnan ligger sovande i kroppens nedersta cakra, Muladhara, vid svanskotan (Jacobsen 2004). Genom att rensa kroppens kanaler kan hon väckas till liv. Detta sker bland annat genom yogaövningar så som andningskontroll, mental koncentration och användning av mantran. Sedan pressas kundalini-kraften uppåt som en orm (Jung 1996) genom resterande cakras för att slutligen förenas med guden Shiva i kroppens översta cakra, Sahasrara. Detta är den högsta verkligheten och målet med kundalini-yogan. Tillståndet kan bli permanent redan här i livet. En person som nått hit kallas jivanmukta och betraktas som frälst, det vill säga att det individuella självet, atman, nu är förenat med världsjälen, brahman. Om kundalini-kraften inte pressas uppåt kan den istället gå nedåt i form av sexuell energi (Jacobsen 2004).

Kundalini omnämns redan i Rigveda, som är en av de tidigaste Vedaskrifterna (Feuerstein 2000). Från början lärdes kundalini-yoga ut i små, slutna sällskap. Kunskap och tekniker överfördes från mästare till elev i stor hemlighet. Först i slutet av 1960-talet började hemlighetsmakeriet lösas upp (www.medicinskyoga.se).

Innehåll

Källor

Litteratur

  • Feuerstein, Georg (2000) Shambhala Encyclopedia of Yoga. Shambhala Publications
  • Jacobsen, Knut A (2004) Hinduismen – historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och Kultur
  • Jung, Carl Gustav (1996) Psychology of Kundalini Yoga : Notes of the Seminar Given in 1932. Ewing, NJ, USA: Princeton University Press

Övriga källor

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg