Kloroform

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kloroform
Chloroform2.svg
Systematiskt namn Triklormetan
Kemisk formel CHCl3
Molmassa 119,38 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 67-66-3
SMILES ClC(Cl)Cl
Egenskaper
Densitet 1,492 g/cm³
Smältpunkt -63 °C
Kokpunkt 60,5-61,5 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kloroform eller triklormetan, CHCl3, sammansättning av namnet på grundämnet klor och en förkortning av formyl (myrsyrans radikal). Det är ett opolärt lösningsmedel som har haft stor användning inom kemin, numera till stor del utbytt mot andra lösningsmedel. Kloroform kan sönderfalla till diklorkarben vid användandet av starkt basiska reagens; detta kan både vara önskvärt och ej önskvärt. Kloroform är inte brännbart, men vid stark upphettning kan fosgen bildas.

Kloroform löser bland annat upp ABS och annan styrenplast och kan användas för att smälta ihop plast-detaljer i vad som i dagligt tal kallas att sprita.

Kloroform är ett av de äldsta bedövningsmedlen vid operationer. Det hade flera fördelar i jämförelse med eter, bland annat var det inte brandfarligt och det hade dessutom en behagligare doft. Numera har det ersatts av andra mindre giftiga narkosmedel. Nackdelarna med kloroform är bland annat en tendens att orsaka leverskador, samt hjärtarytmier. Det har även använts för att avliva djur.

Kloroform har tidigare funnits receptfritt på Apoteket, men inte längre. Varan med namnet "Kloroform: Dentallösning" har begränsad användning då den innehåller endast cirka 5 % kloroform som används för att lösa upp hartset i lösningen.

Personliga verktyg