Karlbergskanalen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 59°20′25″N 18°00′52″O / 59.34028, 18.01444 Karlbergskanalen hör till ett kanalliknande vattenområde mellan Kungsholmen och Solna, Vasastaden samt Norrmalm som förbinder Riddarfjärden i syd med Ulvsundasjön i nordväst. Kanalen är ca. 400 meter lång.

Karlbergskanalen litteratur.jpg

Vattenområdet omfattar utöver Karlbergskanalen även Klara Sjö, Barnhusviken, samt Karlbergssjön. Vattenomsättningen är liten på grund av trånga förbindelser mot såväl Ulvsundasjön som Riddarfjärden. Gränsen mellan Stockholm och Solna går mitt i Karlbergskanalen.

Innehåll

Historia

Karlbergskanalen på våren
Karlbergskanalen på sommaren
Karlbergskanalen på vintern

En vattenförbindelse mellan Karlberssjön och Ulvsundasjön har alltid funnits, men genom landhöjningen har denna vattenkontakt blivit allt mindre. På kartan ur ”Swensche Plante Booken 1637” syns bara ett smalt vattendrag, medan Karbergssjön och Barnhusviken är fortfarande en bred vik av Riddarfjärden. Sannolikt har man under alla tider försökt att hålla denna viktiga vattenväg till Ulvsundasjön farbar.

Den nuvarande kanalen

Den nuvarande kanalen grävdes och muddrades mellan 1832 till 1833 till en kostnad av 9 400 riksdaler. Längden blev cirka 600 alnar och djupet 6 fot. Kanalen var främst avsedd för vedtransporter och passagen var avgiftsbelagd. Under 1840-talet muddrades fortsättningen av farleden fram till Riddarfjärden av Stockholms stad till samma djup som kanalen. Mellan 1863 till 1866 fördjupades hela farleden till 2,97 meters djup och 5,94 meters bottenbred.

Trafiken i Karlbergskanalen har varit mycket livlig. Under många år gick reguljär passagerarbåttrafik mellan Gamla Stan (Riddarholmen) och Sundbyberg. En av hållplatserna var Karlbergs slott, en annan var en brygga strax bortom nuvarande Länkarnas hus. På Karlbergskanalen gick även pråmar med sand från Mälaröarna in till staden.

I mars 1909 ersattes den gamla svängbron över Karlbergskanalen med en ny. Svängningen skedde med handkraft, med hjälp av en vanlig vevmekanism. Den nuvarande (fasta) bron, Ekelundsbron, byggdes på 1956 ett stycke väster om den tidigare. Där Karlbergskanalen mynnar ut i Ulvsundasjön korsars den av Essingeledens väldiga betongbro från 1960-talets början.

Längs kanalens norra strand finns byggnader och områden tillhörande Militärhögskolan Karlberg och på södra sidan ligger Karlbergs-Bro Koloniförening som grundades år 1909.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk