Kaliumcyanid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kaliumcyanid
Systematiskt namn Kaliumcyanid
Övriga namn Cyankalium
Kemisk formel KCN
Molmassa 65,1 g/mol
Utseende Färglösa kristaller med
arom av bittermandel
CAS-nummer 151-50-8
Egenskaper
Densitet 1,560 g/cm³
Löslighet (vatten) 716,0 g/l
Smältpunkt 635-639 °C
Kokpunkt 1625 °C
Säkerhet
Hazard T.svg Hazard N.svg
T+
Mycket giftigt
N
Miljöfarligt
R- och S-fraser R: 26/27/28-32-50/53
S: 1-7-28.1-29-45-60-61
Av Arbetsmiljöverket högsta
tillåtna koncentration
5 mg/m³
Dödlig dos50 (råtta) 5 mg/kg
Dödlig dos50 (kanin) 5 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kaliumcyanid (KCN), även cyankalium, är kaliumsaltet av syran vätecyanid (HCN). Ämnet har varit vanligt som gift samt vid utvinning av guld.

Innehåll

Egenskaper

Dödlig dos kaliumcyanid

Kaliumcyanid bildar kristaller med bittermandelarom. Ämnet uppvisar god löslighet i vatten, men dock ej i alkohol. Endast i genomsnitt varannan människa kan förnimma den dödliga bittermandellukten.

Framställning

\mathrm{HCN + KOH \longrightarrow KCN + H_2O}

Förr tillverkades kaliumcyanid genom att kolmonoxid och ammoniak tillfördes pottaska vid en temperatur om 600 °C.

\begin{matrix} \mathrm{3CO + 2NH_3 + K_2CO_3} \\ \mathrm{\longrightarrow 2KCN + 2H_2O + H_2 + 2CO_2} \end{matrix}

Användning

Kaliumcyanid används huvudsakligen vid utvinning av guld och i galvaniska bad. Cyankalium användes även vid behandling av fotografiska glasplåtar

Säkerhet

Inandning av ånga eller rök innehållande kaliumcyanid kan vara livsfarlig, och vid handhavande av ämnet måste skyddsmask bäras. Vidare måste vid handhavande gummihandskar bäras, då ämnet kan tränga igenom huden.

Personliga verktyg