Instrumentalis

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Instrumentalis är ett separat kasus i bl.a. slaviska och baltiska språk. Detta kasus, som förekommer i både nominalfraser och prepositionsfraser, har många användningsområden. Ett är att uttrycka just medel, det instrument som man använder för att åstadkomma något. I svenskan används här prepositionen "med", som i Jag öppnar dörren med en nyckel. I denna meningen motsvaras "med nyckel" i t.ex. ryskan av ett enkelt (dvs prepositionslöst) substantiv böjt i instrumentalis (ключом).

Instrumentalisändelser i olika språk

Bosniska, Kroatiska, Serbiska: -om/em, -om, -om (singularis); -ima, -ama, -ima (pluralis)
Polska: -em, -ami; -ą, -mi.
Ryska: -om, -oj, -ju (singularis); -am’i, -m’i (pluralis)
Litauiska: -u, -iu, -a, -e, -ia, -imi, -umi, -iumi, -eniu, eria (singularis); -ais, -iais, -omis, -ėmis, -iomis, -imis, -umis (pluralis); till exempel sunumis, "med söner".

Separata instrumentalisformer fanns i bland annat gammalhögtyska (tagu, från grundformen tag, "dag"), men finns inte i yngre germanska språk.

Utveckling av äldre instrumentalis

Urindoeuropeiska, det tänkta språk som ligger till grund för alla indoeuropeiska språk, bör ha haft instrumentalisformer som var klart skilda från andra kasusformer. I de flesta kända senare indoeuropeiska språken har denna skillnad försvunnit, genom kasussammanfall. Det går dock att i yngre språk dels identifiera en del gamla instrumentalisformer, dels se en instrumentell användning av något av de sammanslagna kasusen.

Exempel på överlevande former: I de germanska språken sammanföll (redan från början eller så småningom) instrumentalis och flera andra substantivkasus i dativen. Dativ pluralisformerna anses härstamma från en urindoeuropeisk instrumentalis pluralisändelse (-o/a/i)-mis (som överlevt nästan oförändrat i litauiska, se ovan). -is tappades dock tidigt bort i de germanska språken, och i nordiska språk övertogs genom analogibildning formen -om allmänt. "Åt/för/med söner" blev alltså "sunom" i urnordiska. Formerna på -om finns kvar i enstaka svenska uttryck och ord, som "i Dalom", "lagom", "genom" och "stundom".

Exempel på överlevande användning: Instrumentalis hade i latinet då det började skrivas till formen helt uppgått i kasus ablativ, men ablativ användes ofta på detta tydliga instrumentalis-sätt, bland annat i så kallad ablativus instrumenti. Exempel:

  • Glaudio occisus est.   Han dödades med svärd.   ("Svärd", glaudius i grundform, använt som redskap eller medel.)
  • Arbores agitabantur ventis.   Träden skakades av vindarna.   ("Vindarna", venti i grundform, använt som opersonlig agent i en passivsats.)


Personliga verktyg