Husby församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Husby församling
Län Dalarnas län
Kommun Hedemora kommun
Stift Västerås stift
Kontrakt Tuna kontrakt
Folkmängd 3421
Församlingskod 208303
Pastoratskod 051302
Källa: SCB. Folkmängd för år 2007.
Husby kyrka

Husby församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Tuna kontrakt av Västerås stift, Hedemora kommun i Dalarnas län. Församlingen utgör ett eget pastorat - Husby pastorat. Församlingskyrkan heter Husby kyrka. Övriga kyrkor inom församlingen är Långshyttans kyrka och Stjärnsunds kyrka.

Innehåll

Allmänt

Husby församling omfattar norra delen av Hedemora kommun och sträcker sig från bygden kring Dalälven i söder till Skuruhäll norr om sjön Häglingen (174 meter över havet) i norr. Avståndet från församlingens sydligaste punkt i höjd med Hedningabacken längs länsväg 270 invid Dalälven cirka sex kilometer norr om Hedemora till den nordligaste vid Skuruhäll är cirka 30 kilometer.

Största ort är Långshyttan, som ligger centralt i församlingen. I öster ligger Stjärnsund vid sjön Gryckens södra sida.

Länsväg 270 går genom församlingen i nord-sydlig riktning och i norr korsas församlingen av riksväg 80 samt av järnvägen Hofors-Falun.

Församlingens område har öppen och vid dalgångsbygd längs Dalälven, som flyter genom församlingens sydvästra del. I norr och öster har området spridda strandbygder, vilka ligger kring ett antal sjöar. I övrigt har församlingen gott om kuperad skogsmark. Kring sjön Amungen och längs Dalälven har församlingen odlingsbygder. I norr ligger mest höglänt skogsterräng.

Norra delen av församlingen är gammal bergslag, som förr i tiden bildade Stjärnsunds kapellförsamling. I Långshyttan och Stjärnsund har det historiskt funnits järnverk.

Historik

Inom Husby församling har man anträffat cirka 75 fornlämningar från förhistorisk tid. Såväl i slättbygden som längs insjöstränder finns gamla boplatser från stenåldern. I slättbygden finns dessutom cirka 20 gravar i form av rösen eller högar, vilka är från järnåldern.

På cirka 45 platser har man funnit spår efter så kallad lågteknisk järnhantering. Denna bedrevs tidigast på yngre järnåldern, det vill säga från tiden kring Kristi födelse och framåt.

Medeltiden utmärks genom fynd av 15 hyttplatser. Såväl den nämnda järnhanteringen som hyttorna har varit av betydelse för den nuvarande bygdens framväxt och utveckling.

Vid Gudsberga låg Gudsberga kloster, av vilket enbart kyrkoruinen finns kvar. Ruinen ligger i den nuvarande byn Kloster i församlingens sydöstligaste del. Klostret var ett munkkloster av cisterciensorden och stiftades 1477. År 1486 befolkades det från Alvastra kloster. Det drogs in av Gustav Vasa.

Husby kungsgård har en lång historia. Den är i enskild ägo sedan 1646.

Husby kyrka lär vara Dalarnas äldsta stenkyrka.

År 1928 hade Husby socken 6 637 invånare på en yta av 413 kvadratkilometer. Samma år hade socknen 5 310 hektar åker och 30 035 hektar skogs- och hagmark. Som egendomar angavs Kloster, Husby kungsgård samt Näs kungsgård.

Series Pastorum

Ortnamnet

År 1347 skrevs viþ husæby kirkio. Detta namn är ett vanligt namn på kungsgårdar, som hörde till Uppsala öd. Själva namnet kommer av pluralis av ordet hus med tillägg av by = gård. Själva betydelsen lär vara ungefär "gården med många byggnader".

Källor

Litteratur

  • Husby socken i Dalarna (årsbok), Kommittén för Husby-boken, Hedemora 1973-, LIBRIS-id 217978 m.fl.
  • Carlsson, Johan; Husby socken i Dalarne förr och nu, Hedemora, 1899, LIBRIS-id 233235
  • Rörs, Ingvar (1914-1997); Bomärken i Husby socken Dalarna - en studie i historiskt, genealogiskt, socialt och komparativt perspektiv, Långshyttans brukshistoriska förening, Långshyttan, 1997, ISBN (Inb.), LIBRIS-id 2385075
  • Järnets historia i Husby socken, Långshyttans brukhistoriska förening, Långshyttan, 2002, BURK-nummer 4634756
  • Christopher Polhem och Stjernsunds manufacturverk - minnesskrift, Husby socken, 1950, BURK-nummer 1251751
  • Götlind, Anna (red); Bruk i förändring - en bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler, Gidlund, Hedemora, 2000, ISBN 91-7844-310-5

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg