Hierarki

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche "förste", "härska") betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även inom vetenskapen, till exempel systematik.

Etymologin förklaras av att den spreds via religionen, varefter ordet senare vanligen kommit att beteckna organisationsformen i allmänhet, men den ursprungliga betydelsen associeras ännu med begreppet. En hierarki brukar visualiseras genom en pyramid eller en triangel, som åskådliggör dels ordningen, dels mängden av personer i olika skikt av organisationen: det blir färre och färre mot toppen och fler mot basen. En annan slags organisationsform är en s.k. platt organisation, där det inte finns någon överordnad.

Den som ligger över någon i en hierarki kan utfärda order till den/dem som ligger närmast under. I ett företag säges den som ligger under någon annan i en hierarki "rapportera" till den som ligger närmast över denne i hierarkin.

I större företag finns ofta en strikt formell hierarki där man avgränsar det område någon bestämmer över i koncern, bolag, dotterbolag, sektioner, avdelningar och grupper. På senare år har andra organisationsformer prövats, och det har strävats efter en mer direkt demokratisk ordning. Bl a anarkister menar i regel att organisationsformen är odemokratisk och ojämlik, men åsikten delas även av vissa socialister.

Inom språkvetenskapen talar man om språkets hierarki eller språkets nivåer.

Se även

Personliga verktyg