Heimskringla

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En sida ur Heimskringla

Heimskringla är det vanliga namnet på Snorre Sturlassons norska kungasagor. Namnet kommer av orden Kringla heimsins (jordens (jordskivans) krets) i början av den första sagan, ynglingasagan.

Synen på Snorres verk varierar avsevärt mellan olika kritiker och olika tidevarv. Trovärdigheten i uppgifterna han lämnar är ingalunda obestridd och då han även själv var en aktiv politiker i en turbulent tid finns goda skäl att anta att politiska motiv ligger bakom en del av innehållet i hans verk. Delar av verket (främst Ynglingasaga) antas vara baserat på äldre material, vissa uttolkare har velat tillskriva andra författare större delar av Heimskringla.

Innehåll

Innehållet

Den kungalängd som ges av sagornas ram är inte den kompletta kungalängden. Fler kungar förekommer i texten. De årtal som anges här är avsedda som en antydan om sagans omfattning och i viss mån är årtalen baserade på årtal som Snorre angivit.

 • Företal

Snorres egen inledning, Á bók þessi lét ek ríta fornar frásagnir um höfðingja - "I denna bok har jag nedtecknat de forna sagorna om hövdingarna". Prologen talar vidare om vikten av källkritik och försäkrar läsaren om Snorres egna ärliga föresatser. Snorre skriver "även om vi inte säkert kan bedöma sanningen i [dessa berättelser] vet vi att forna tiders [män] hållit dem för sanna".

 • Ynglingasaga

Heimskringla inleds med Ynglingasagan, den föregivna kungalängd som genom den svenska ynglingaätten härleder norska kungars härstamning till gudarna. Framställningen är enligt Snorres eget företal baserad på Ynglingatal.

 • Halvdan Svartes saga (Saga Hálfdanar svarta)

Halvdan Svarte, död omkring 860.

 • Harald Hårfagres saga (Haralds saga hins hárfagra)

Harald Hårfagre anses som Norges enare, avled c. 931.

 • Håkon Godes saga (Saga Hákonar góða)

Håkon Adalsteinsfostre, avled 961.

 • Sagan om Harald Gråfäll och Håkon jarl (Sagan af Haraldi konungi gráfeld ok Hákoni jarli)

Harald Gråfäll, avled 969. Håkon jarl avled 1015.

 • Olav Tryggvasons saga (Saga Ólafs Tryggvasonar)

Olav Trygvason, avled 1000.

 • Olof den heliges saga (Saga Ólafs hins helga)

Olof den helige kristnade Norge, avled 1030.

 • Magnus den godes saga (Sagan af Magnúsi góða)

Magnus I Olavsson, avled 1047.

 • Harald Hårdrådes saga (Sagan af Haraldi harðráða)

Harald Hårdråde, avled 1066.

 • Olof Kyrres saga (Saga Ólafs kyrra)

Olav III Kyrre, avled 1093.

 • Magnus Barfots saga (Saga Magnús konungs berfœtts)

Magnus Barfot, avled 1103.

 • Sigurd Jorsalafars, Eysteins och Olofs saga (Saga Sigurðar jórsalafara, Eysteins ok Ólafs)

Sigurd Jorsalafar, avled 1130. Eystein (1123), Olaf (1115).

 • Magnus Blindes och Harald Gilles saga (Saga Magnús blinda ok Haralds gilla)

Magnus IV Sigurdsson, avsatt 1135, Harald Gille avled 1136.

 • Inge Haraldsson saga (Saga Inga Haraldssonar ok brœðra hans)

Inge I Haraldsson avled 1161

 • Håkon herdbreidas saga (Sagan af Hákoni herðibreið)

Håkon herdebreid avled 1162.

 • Magnus Erlingssons saga (Saga Magnús konungs Erlingssonar)

Magnus Erlingsson avled 1184. Heimskringla slutar med Øystein Øysteinsson Møylas död, 1177.

Utgivningen i Sverige

Heimskringla utgavs först av Johan Peringskiöld (Stockholm, 1697) i både grundtext och svensk och latinsk översättning. En översättning av Emil Olson kom 1919-1926. En senare svensk översättning av Heimskringla är "Snorres konungasagor" (1-3, 1961) av Åke Ohlmarks. Den senaste av Karl G.Johansson, "Nordiska kungasagor" (1-3), kom 1991-1993.

Kuriosa

Heimskringla har betydelse i en bok av Jules Verne nämligen Till jordens medelpunkt. Heimskringla dyker upp i början av berättelsen och i ett gammalt exemplar av Heimskringla finns ett gammalt bortglömt dokument som huvudpersonerna hittar. Det är detta dokument som sedan leder till en resa till jordens innandöme som boken handlar om.

Heimskringla är också namnet på en veckovis utgiven tidning i Winnipeg, Manitoba, Kanada. Den innehåller material på isländska och av intresse för islandsättlingar och -invandrare i Kanada.

Externa länkar

Personliga verktyg