Härnösands domkyrkoförsamling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Härnösands domkyrkoförsamling
Län Västernorrlands län
Kommun Härnösands kommun
Stift Härnösands stift
Kontrakt Härnösand-Kramfors kontrakt
Folkmängd 15705
Församlingskod 228001
Pastoratskod 100101
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Härnösands domkyrkoförsamling, församling inom Svenska kyrkan i Härnösand-Kramfors kontrakt av Härnösands stift i södra Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. Församlingen bildar eget pastorat med samma namn som församlingen. Församlingskyrkan är Härnösands domkyrka.

Innehåll

Allmänt

Härnösands domkyrkoförsamling omfattar i söder hela Härnön och på fastlandet staden Härnösand utom stadsdelarna Bondsjöhöjden och Haga, vilka ligger i Säbrå församling. Utanför Härnön ligger öppet hav, Bottenhavet.

Härnön skiljs från fastlandet av Norra respektive Södra sundet. Härnösands domkyrka ligger på Härnön. På denna ö ligger även Sälstens camping och all landsbygd inom församlingen. Solumssjön (39 möh) samt Örsjön (52 möh) ligger på ön. Gammal odlingsbygd finns i Gånsviksdalen samt invid ovan nämnda sjöar på Härnön, som i övrigt är kuperad och skogbevuxen. Gånsviksdalen delar ön i en nordlig och en sydlig del. Dalen mynnar i havet vid Gånsviken. Byn Gånsvik samt det gamla fiskeläget Gånsvikshamn ligger också i dalen. Byn Solum ligger norr om Solumssjön. Berget Vårdkasen (152 möh) syns på långt håll när man närmar sig staden Härnösand.

Fastlandsdelen av staden Härnösand har bl.a. stadsdelarna Bondsjöstaden och Murberget inom församlingens gränser.

Så gott som hela församlingen omges av Säbrå församling. Det är bara en liten del längst i söder på Härnön, i höjd med Storholmens fyr, som gränsar - i Södra Sundets mynning - mot Häggdångers församling. Mellan Storholmens fyr och Gropudden i Häggdånger är avståndet drygt en kilometer.

Historik

Man har funnit och bevarat omkring 55 fornlämningar inom församlingens område. Av dessa utgörs tio av gravar av kuströsetyp. Bland de övriga finns gravhögar från järnåldern, delvis i små gravfält. Inom stadsområdet på Härnön samt på Mellanholmen återfinns kulturlager under markytan.

Kyrkor

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg