Fri radikal

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se även Fria radikaler (film).
En fri radikal kan genereras när en förening tar upp ljusenergi (hv). Fria radikaler brukar i skrift uttryckas med en prick till höger om den kemiska beteckningen.

En fri radikal eller bara radikal är en atom eller molekyl som har oparade elektroner i det yttersta elektronskalet. Detta gör ofta radikaler mycket reaktiva, så att de gärna bildar nya kemiska föreningar, men det finns även radikaler som är relativt stabila – ofta då på grund av resonansstabilisering. Fria radikaler förekommer ofta som intermediat i kemiska reaktioner och har då som sådana en ytterst kort livslängd, men det finns också radikaler i lignin som kan ha halveringstid på flera dagar.

Radikaler förekommer ofta i olika biokemiska reaktioner, såsom i bionedbrytning av lignin och cellulosa. Syre- och hydroxylradikaler är ofta omtalade i populärvetenskapliga medicinska sammanhang.

Förr användes ordet radikal för att beskriva atomgrupper, så kallade funktionella grupper, i allmänhet. Trots att begreppen fri radikal och radikal numera är synonyma, så kan begreppet fri radikal ändå användas om man vill undvika förväxling med det äldre begreppet.

Fria radikaler som hälsofara

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Oxidativ stress

Fria radikaler misstänks kunna åstadkomma allvarliga cellskador och kanske även bidra till åldrandet (oxidativ stress). Mycken spekulation har ägnats möjligheterna att motverka sådana negativa medicinska effekter med hjälp av mediciner eller födoämnen som förmår att infånga radikalerna och oskadliggöra dem. Dessa ämnen brukar hamna under samlingsnamnet antioxidanter.


Personliga verktyg