Fraktur (medicin)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Frakturer är ett medicinskt tillstånd när ett eller flera skelettben brutits av - benbrott - eller fått sprickor. Frakturer kan inträffa i alla kroppens ben, men de delar av kroppen som är mest drabbade av benbrott är ben och armar. Frakturer läker av sig själva över minst sex veckor, dock kan skelettdelarna behöva fogas ihop i rätt läge för att underlätta korrekt läkning. Det hopläkta brottet är i allmänhet starkare än benet var före frakturen; det är sällsynt att en ny fraktur inträffar på samma ställe som ett tidigare. Frakturer kan inträffa på grund av yttre påverkan, och/eller på grund av att skelettet försvagats av en mer eller mindre normal åldringprocess - benskörhet - eller av sjukdomar såsom av cancer.

Ett benbrott där endast själva benet brutits men de omgivande vävnaderna är tämligen oskadda är ett slutet benbrott. Ett benbrott som skadar de omgivande vävnaderna, och oftast även huden, kallas ett öppet benbrott. Öppna benbrott kallades tidigare komplicerade benbrott.

En vanlig åtgärd för att hålla skelettdelarna i rätt läge gentemot varandra under läkningsprocessen är gipsning. Exempelvis revbensbrott gipsas dock inte, och vid brott eller sprickor i tåns skelett brukar man oftast tejpa den drabbade tån vid en av de omgivande tårna för att stabilisera och skydda den tills den är läkt.

Inom medicinvetenskapen betecknar reponering en tillrättaläggning av benbrott som hamnat i felställning. Reponering kan även syfta på justering av urledvridning.

Se även

Källor

  • Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från Reponering
Personliga verktyg