Fornminnesregistret

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen, Riksantikvarieämbetets fornminnesregister som innehåller Sveriges alla hittills inventerade fornlämningar, drygt 1,5 miljoner som sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men är i dag digitalt och kallas för Informationssystemet om fornminnen (FMIS).

Innehåll

FMIS

Är alltså ett digitalt fornminnesregister i formen av ett geografiskt informationssystem som innehåller information om Sveriges hittills kända fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. Sedan 1999 pågår ett projekt att översätta hela det analoga Fornminnesregistret till digital form. FMIS är i dagsläget endast tillgängligt, i sin fullständiga form, för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn.

FMIS Fornsök

Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS. Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök. Eftersom FMIS Fornsök inte är fullständigt kan det inte användas som underlag för beslut om ingrepp i fornlämningar, vilket i stället sköts av Länsstyrelsen.

Se även


Länkar

Personliga verktyg