Folkrörelse

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En folkrörelse är en frivillig sammanslutning av ett större antal människor med gemensamma intressen.

Innehåll

Folkrörelser i svensk historia

Termen folkrörelse kan under vissa skeden i Sveriges historia vara mer specifik och avse ett fåtal organisationer.

Det demokratiska genombrottet

Termen "folkrörelserna" används ofta för att kollektivt referera till tre rörelser som spelade en särskilt viktig roll för Sveriges demokratisering under 1800- och tidigt 1900-tal:

Idrottsrörelsen, som uppstod några årtionden senare, uppfyller till viss del samma kriterier, exempelvis genom sin anslutning till en demokratisk organisationsstruktur och genom sin strävan att bidra till nationens och folkets förkovran. Idrottsrörelsen nämnes därför ibland i samma sammanhang, utan att därför räknas till de ovan tre nämnda.

Folkrörelser i "det starka samhället"

Under det svenska folkhemmets framväxt och glansdagar från 1930-talet till 1970-talet förekom ett intimt samarbete mellan staten och vissa organisationer med stora medlemsantal. De samarbetade för kollektiva lösningar inom till exempel handel och fritidsverksamhet som skulle vara "icke-kommersiella" alternativ till vanliga företags produkter. Några av de organisationer som i detta sammanhang kallas folkrörelser var KF, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Reso, ABF, HSB, RLF och fackförbunden.

Andra betydelser av termen folkrörelse

I en vidare mening förekommer det att olika organisationer betecknar sig själva som folkrörelser. Exempelvis Fredsrörelsen, Solidaritetsrörelser,Gayrörelsen, Globala rättviserörelsen, Hembygdsrörelsen, Kvinnorörelsen, Miljörörelsen, Scoutrörelsen


Personliga verktyg