Flickskola

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Flickskola är en skolform för enbart flickor. Flickskolor är vanliga i många länder, men det finns också länder som avskaffat dem. I många länder finns flickskolor som förbereder eleverna för högre utbildning. Förespråkarna av dessa skolor hävdar att flickorna blir mer självsäkra och presterar bättre studieresultat då klassrummet inte domineras av pojkar, vilka ofta anses vara mer högljudda och fysiskt överlägsna.[källa behövs]

Sverige

Den första flickskolan i Sverige, som också var den första formella möjligheten till utbildning som flickor kunde få utan att gå i kloster, grundades av Johannes Rudbeckius under 1600-talets första hälft. Man vet inte mycket om denna skola, men den omnämns som "en liten pigeskola" där unga flickor fick lära sig räkna och skriva samt utföra "små quinfolkz syslor".

Från mitten av 1800-talet inrättades så kallade "högre flickskolor" i Sverige. Flickskolorna började avvecklas då enhetsskolan och grundskolan gradvis infördes under decennierna efter andra världskriget. Grundskolan infördes 1962 och var genomförd i hela Sverige 1972. Därigenom försvann de sista flickskolorna.

I Sverige pågick under 1940-talet ett försök i främst storstäder som Stockholm att inom ramen för folkskolan låta eleverna gå i könsblandade klasser under de fyra första fyra åren och i särskilda pojk- och flickklasser under de sista fyra åren. Detta berörde dock inte landsbygden, där klasserna var små och ofta var blandade både vad gällde kön och ålder. Termen flickskola användes dock aldrig om könsuppdelade klasser i folkskolan.


Personliga verktyg