Fasta mandat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sveriges riksdag

I Sveriges riksdag är 310 av de 349 mandaten så kallade fasta mandat, som fördelas mellan valkretsarna före valet på grundval av antalet röstberättigade personer i varje valkrets. När man bestämmer hur många fasta mandat varje valkrets ska ha används Hamiltons metod, även kallad största rest-metoden. Den går till så att varje valkrets får ett antal mandat som beräknas av antalet röstberättigade i valkretsen delat med priset för ett mandat. Priset är antalet röstberättigade i hela landet delat med 310. I de fall man med denna metod inte får heltal (vilket i praktiken aldrig har skett) så avrundar man nedåt då små rester uppstått vid divisionerna och uppåt då stora rester uppstått. Man anpassar gränsen för avrundning så att det totala antalet fasta mandat blir 310.

Fördelningen av fasta mandat inför 2006 års riksdagsval utföll enligt tabellen nedan.

Valkrets Antal mandat Förändring jämfört med 2002 års val

Stockholms kommun

27

 

Stockholms län

36
+1
Uppsala län
11
+1
Södermanlands län
9
 
Östergötlands län
14
-1
Jönköpings län
11
 
Kronobergs län
6
 
Kalmar län
8
 
Gotlands län
2
 
Blekinge län
5
 
Malmö kommun
9
 
Skåne läns västra
9
 
Skåne läns södra
11
 
Skåne läns norra och östra
10
 
Hallands län
10
 
Göteborgs kommun
17
 
Västra Götalands läns västra
11
 

Västra Götalands läns norra

9
 
Västra Götalands läns södra
6
 
Västra Götalands läns östra
9
 
Värmlands län
10
 
Örebro län
10
 
Västmanlands län
8
-1
Dalarnas län
10
 
Gävleborgs län
10
 
Västernorrlands län
9
 
Jämtlands län
5
 
Västerbottens län
9
 
Norrbottens län
9
 
Summa fasta mandat
310
 

Övriga mandat är utjämningsmandat.

Landstingsfullmäktige

I val till landstingsfullmäktige omfattar en valkrets som regel en eller flera kommuner. Landstingsfullmäktige beslutar hur många mandat fullmäktige ska ha totalt. I landstingsfullmäktige är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och 1/10 utjämningsmandat. Länsstyrelsen beslutar senast den 30 april valåret hur många fasta mandat varje valkrets ska ha.

Kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktigeval ska stora kommuner delas in i valkretsar. Kommunfullmäktige beslutar hur många mandat fullmäktige ska ha. Det finns bara fasta mandat. Länsstyrelsen beslutar senast den 30 april om fördelningen av dessa mandat.

Personliga verktyg