Föreningen Verdandi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Föreningen Verdandi, politisk studentförening i Uppsala, liberal, grundad 1882 av Karl Staaff.

Bland Verdandis första medarbetare fanns Hjalmar Branting, Otto von Zweigbergk, och Hjalmar Öhrwall. De ville upprätthålla en för liberalismen och arbetarrörelsen gemensam tanketradition, varför de försökte sammanföra studenter som ställde upp på tankefrihet och yttrandefrihet. Föreningen karaktäriseras som radikal humanistisk, vilket definieras som att vidga den kritiska reflexionen, hävda opinionsbildningen gentemot staten, slå vakt om rättsäkerheten, motverka klassgränser och förfäkta internationalism. Folkbildning blev tidigt en huvudfråga.

Tidigt i föreningens historia, den 2 april 1887, ledde en diskussionskväll i Uppsala till den omfattande och uppmärksammade sedlighetsdebatten. Det ansågs att mötet överskridit anständighetens gränser och uppmanat till kränkning av den kristliga moralen och rentav gjort hädiska uttalanden. Mötets och föreningens ordförande, den frisinnade Mauritz Hellberg, utpekades som syndabocken.

Verdandi drog sig under det tidiga 1970-talet ideologiskt allt längre åt vänster (jfr 68-vänstern), men har sedermera återgått till en liberal position på den politiska skalan. Föreningen gav under 1888-1954 ut sina Verdandis småskrifter, och sedan 1961 gavs pocketböcker ut i serien Verdandi-Debatt. Småskrifterna utgavs igen från 1964 med namnet Verdandi-Orientering.

Föreningen ska ej sammanblandas med Nykterhetsorganisationen Verdandi.

Externa länkar

Personliga verktyg