Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) är en kristen lågkyrklig rörelse som i huvudsak verkar inom Svenska kyrkan. Den bildades under namnet Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (MBV). Vanligen anförs 1911 som året för dess bildande, men sällskapet själva anser att grundandet skedde den 11 juni 1909. Grundaren av sällskapet var Axel B. Svensson.

Sällskapet tillkom genom en utbrytning ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), som en reaktion mot liberalteologiska och bibelkritiska tendenser inom rörelsen. På årsmötet den 18 juni 2005 beslöts, i samband med en omorganisation, att byta till nuvarande namn.

Bibeltrogna Vänner anser att den evangelisk-lutherska läran är en riktig tolkning av Guds ord. Teologiskt betonar ELM-BV Bibelns ofelbarhet och står för en konservativ, pietistiskt färgad lutherdom. Det har aldrig brutit sig ur Svenska kyrkan utan är en väckelserörelse inom kyrkan. ELM-BV tenderar att ha en mer kritisk inställning till Svenska kyrkan än till exempel EFS. Kännetecknande för sällskapets verksamhet är missionsengagemang och kamp för bibeltro i Sverige och internationellt. ELM-BV bedriver missionsarbete i Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.

ELM har nära samarbete med ett flertal systerorganisationer i andra länder, som:


Externa länkar

Personliga verktyg