Ericsbergs slott

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ericsbergs slott

Ericsbergs slott är beläget 13 kilometer öster om Katrineholm i Sörmland. Godset, Sveriges största, är fideikommissbolag i släkten Bonde.

Innehåll

Byggnaden

Huvudgården ligger vid Åkeforsåns utlopp ur den lilla Eriksbergssjön. Slottet behärskar hela omgivningen från en höjd. Det började byggas av riksrådet friherre Erik Karlsson Gyllenstierna (död 1657) och färdigställdes av hans fru, Beata von Yxkull. Med hjälp av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. förskönades det och försågs med flyglar av sonen Kristofer Gyllenstierna, riksråd och överståthållare. Efter att delvis fått förfalla, blev det fullt iståndsatt och förskönat av släkten Bonde på 1800-talet. Det reparerades 1812 av friherre Carl Carlsson Bonde och 1862 av Carl Jedvard Bonde. Carl Carlson Bondes restaurering 1897 med Isak Gustaf Clason som arkitekt gjorde slottet till en av Sveriges mest storartade byggnader.

Slottet består av tre våningar förutom källarvåningen. Det har fyra tornprydda hörnflyglar. I den sydvästra flygeln finns ett kapell. Mittemot den statyprydda slottsterrassen på södra sidan står en stor fontän i brons av Fredrik Wilhelm Scholander. Slottets inre är lika påkostat som det yttre. Rummen är stora och praktfulla samt prydda med plafondmålningar av Ehrenstrahl. Det innehåller dyrbara samlingar av tavlor, mynt, medaljer och ett omfattande bibliotek.

Historia

Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare Pintorp eller Pinnatorp. Det omnämns bland annat 1508. Då sålde väpnaren Knut Nilsson till Bosgård det till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.. Godset stannade därefter inom släkten Gyllenstierna. Det fick namnet Ericsberg av Erik Gyllenstierna och hans maka Beata von Yxkull (i folksägnerna benämnd Pintorpafrun). Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes det av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808. Han testamenterade det till sin systerson Carl Carlsson Bonde. Denne ärvdes av sonen, överstekammarherren Carl Jedvard Bonde. Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde det 1895.

Pintorpafrun

Enligt sägen är det på Ericsberg som den så kallade Pintorpafrun går igen. Det finns olika uppfattningar om vem Pintorpafrun är, däribland riddaren Erik Erikssons (Gyllenstierna) änka Anna Karlsdotter och Erik Gyllenstiernas maka Beata von Yxkull.

Slottsparken

Parken
Orangeriet

I slottsparken, som är öppen för allmänheten, finns bl.a en kopia av den berömda labyrinten på Hampton Court. Andra delar av parken är barockparken, rosenträdgården, vårträdgården, landskapsparken och italienska parken. I parken finns ett orangeri uppfört 1856, som fortfarande används.

Verksamhet idag

1808 övergick Ericsberg till släkten Bonde i vars ägo den fortfarande finns kvar. Till godset (Ericsbergs Fideikommiss AB) hör ett stort markinnehav på totalt 16 700 hektar. På Ericsberg bedrivs också omfattande ridverksamhet och bl.a. År 2005 hölls här SM i dressyr. Till godset hör också Forssjö bruk. Markinnehavet fördelar sig enligt följande:

  • Skogsmark. 11 579 hektar.
  • Åkermark. 2 340 hektar.
  • Betesmark. 900 hektar.
  • Övrig mark. 760 hektar.
  • Vatten 1 130 hektar.
  • Totalt 16 700 hektar.

Literatur

  • Oscar Andersson: Ericsbergs slott. i Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok, Jg. 32, 1963, S. 33-48.
  • Carl Forsstrand: Ericsberg. Stora Malms socken, oppunda härad, Södermanlands län. i Albin Roosval (Hrsg.): Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Stockholm 1908, S. 7-20.
  • Gustaf Upmark: Eriksberg, ett Sörmländskt stormansslott. i Svenska Turistföreningens årsskrift 1927. Stockholm 1927, S. 100-116.

Externa länkar


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Eriksberg, 1904–1926 (Not).

Koordinater: 58°55′58″N 16°22′44″O / 58.93278, 16.37889

Personliga verktyg
På andra språk