En bok om Vetenskap, Evolution, Skapelse, Gudstro

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bokfakta
Fil:Bok BokOmVetenskapEvolutionSkapelseGudstro.jpg

Boktitel: En bok om Vetenskap, Evolution, Skapelse, Gudstro
Författare: Per Langren
Sidor: 217
Utgåva: 1
Utgivningsår: november 2002
Språk: Svenska
Genre: Ursprungsfrågor
Förlag: XP Media
ISBN: ISBN 91-89299-29-9

En bok om Vetenskap, Evolution, Skapelse, Gudstro, innehåller femton oberoende artiklar av tio olika svenska författare, med introduktion av Per Landgren.

Boken belyser hur vetenskapens framsteg under de senaste två seklerna har förändrat vårt samhälle, huruvida existentiella frågeställningar förändrats och om framstegen gett svar på de stora livsfrågorna. Bokens författare menar att tron på den moderna vetenskapens förmåga att lösa alla problem och ge svar på alla frågor i dag har kraftigt reducerats.

Artiklarna belyser på olika sätt vetenskapens förhållande till de stora livsfrågorna och den kristna tron speciellt inom områdena evolution och skapelse. Skillnaden mellan vetenskap och tro, fakta och förmodan, klargörs och åskådliggörs genom många exempel. Bitvis ifrågasätter boken skarpt etablerade föreställningar. Frågan om hur subjektiv den objektiva forskningen egentligen är ställs på sin spets.

Boken avser att tjäna som ett inlägg i debatten om vetenskapens relation till existentiella frågor.

Bokens innehåll

Länkar ges till exempel ur bokens innehåll samt till några av författarnas egna hemsidor, varav några har länkar till ytterligare information. En del av artikelrubrikerna är länkade till ytterligare information som hör ihop med kapitlet.

Per Landgren, Introduktion sid 9-12 (pdf).

1 Per Landgren, Galápagos: , Darwin, finkarna och tron

2 Kjell Ulander, Darwinismen, mera en kulturspegling än en naturbeskrivning, sid 29-32 (pdf).

3 Olof Amkoff, Har kyrkan trott att jorden är platt?

4 Curt Roslund, Kristendomens ställningstagande till astrologin

5 Sven Reichmann, I vetenskapelsen, sid 55-58 (pdf)

6 Kjell Ulander, Piltdownbluffen, mera ett symptom än ett unikum

7 Krister Renard, Kunskapsluckornas Gud

8 Tomas Widholm, Utvecklingsläran, ett vetenskapligt paradigm

9 Kjell Ulander, "Ordet blev människa"

10 Krister Renard, Informationens väsen (Information, den tredje storheten, del 1)

11 Krister Renard, Information: en av livets byggstenar (Information, den tredje storheten, del 2)

12 Kjell Ulander, Ögats evolution, en fråga om trovärdighet

13 Anders Gärdeborn, Är skapelsetro viktig?

14 Magnus Landgren, Tankemonopol

15 Vesa Annala, Den kristna tron och utvecklingsläran

Källa

Personliga verktyg