Sven Reichmann

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sven Reichmann, född 1939 och uppvuxen i Göteborg. SR läste medicin i Göteborg och blev färdig som läkare 1967. Fungerade på 60-talet som lärare i anatomi jämsides med studierna. [[Disputera|Disputerade] 1971 och övergick sedan till att bli [röntgenläkare]]. Reichemann bedrev forskning i radiologi och handledde bland annat två kollegor till disputation. Gift 1963, två barn.

Sven Reichmann kom till tro 1965 och började ganska snart att systematiskt studera Bibeln. Tidigare hade han närmast sett sig som ateist. Han menade att det inte kunde finnas en god Gud som har all makt när det finns så mycket ont och så mycket smärta i världen. Detta ämne blev därför centrum för hans bibelläsande. Bara frågan om yttersta domen upptog fyra års intensiva studier. Dessa har senare legat till grund för boken "I väntan på Messias".

Innan Sven började läsa medicin tänkte han att han skulle bli psykiater. Han upplevde vanmakt inför de stora skaror som behövde hjälp vilket gjorde att han släppte den tanken och ägnade sig åt röntgen i stället. Intresset för psykiatri medförde att han med tiden började ta emot människor på sin fritid för att försöka hjälpa dem i kriser och svårigheter. Målet blev att finna bibliska perspektiv på människors kriser och lidanden samt att finna bibliska lösningar. De erfarenheter som Sven gjorde i detta arbete har gett upphov till en rad böcker och mycket undervisning i kristen själavård.

Kristendomen är en religion som bygger på historiska händelser som kan dateras. Därför har Sven varit mycket intresserad av frågan hur Gud styr världshistorien. Inte minst det judiska folket har här en central ställning som Sven har arbetat mycket med. Bakom boken "Judarna" ligger ungefär 15 års samlat bibelläsande.

År 1983 slutade Sven som läkare och övergick till att arbeta heltid som resande förkunnare och själavårdare. Sven numera pensionär. Har tidigare varit aktiv i Svenska kyrkan men har lämnat detta samfund på grund av den fientliga hållning mot Israel som kyrkans ledning gett uttryck för. I stället är han med i en EFK-församling i Mölndal.

Sven Reichmann ger ut sin undervisning på eget förlag.

Externa länkar

Personliga verktyg