Cgs-systemet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Cgs-systemet eller Gauss system är ett måttsystem som utgår från grundenheterna centimeter, gram och sekund. Det finns bara en uppsättning mekaniska, men flera varianter elektriska tilläggsenheter.


Mekaniska cgs-enheter
Storhet Enhet Definition SI
längd centimeter 1 cm = 10−2 m
massa gram 1 g = 10−3 kg
tid sekund
1 s
kraft dyn 1 dyn = 1 g•cm/s² = 10−5 N
energi erg 1 erg = 1 g•cm²/s² = 10−7 J
effekt erg per sekund 1 erg/s = 1 g•cm²/s³ = 10−7 W
tryck bar 1 Ba = 1 dyn/cm² = 1 g/(cm•s²) = 10−1 Pa
viskositet poise 1 P = 1 g/(cm•s) = 10−1 Pa•s


Historik

Systemet föreslogs 1832 av den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss med senare kompletterande elektromagnetiska enheter av James Clerk Maxwell och William Thomson. Cgs-sytemet har numera, via MKSA-systemet, ersatts av den moderna SI-standarden och dess härledda enheter.

Cgs-enheter förekommer numera mest i viss amerikansk teknisk litteratur, företrädesvis inom elektrodynamik och astrofysiken. Många astronomer argumenterar fortfarande för att notationen blir enklare.


Personliga verktyg