Astrofysik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Astrofysik är den gren av fysiken som studerar fenomen i världsrymden, universum, kosmos: Stjärnor, galaxer och medier där emellan - i teori och genom praktisk observation. Visuella eller optiska observationer är ju annars det som man brukar förknippa med klassisk astronomi, som vuxit ut och där metoderna med tiden blivat allt mer avancerade både vad gäller instrument som de yttringar som går att undersöka.

I praktiken involverar modern astronomisk forskning en ansenlig mängd fysik. Det kan handla om fysikaliska egenskaper som luminositet, täthet, temperatur och kemisk sammansättning hos de astronomiska objekten och samverkan dem emellan. Eftersom det är ett mycket brett ämne, så behöver astrofysiker behärska många fysikens discipliner till exempel, mekanik, elektromagnetism, statistisk mekanik, termodynamik, kvantmekanik, relativitetsteori, kärn- och partikelfysik, plasmafysik, gasdynamik och atom- och molekylfysik. Och därtill inte minst vara väl bevandrad i fysikens matematiska metoder. Om namnet på en universitetsinstitution är "astrophysics" eller "astronomy" hänger mer ihop med dess förhistoria än med forskningsområdena. Sålunda heter Stockholms Universitets astronomiinstitution fortfarande Stockholms Observatorium.

Kosmologi är en del av den teoretiska astrofysiken i stor skala, medan astropartikelfysik går ned på subatomär nivå. Ett område däremellan som blivit allt hetare är högenergiastrofysik.

Personliga verktyg