Cement

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Cement bags.jpg

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten.

Portlandcement är den egentliga beteckningen på dagens cement, patenterat 1824 av Joseph Aspdin. Namnet refererar till halvön Portland i England då cementets färg är lik portlandsten: en välkänd byggnadssten. Cement är en viktig ingrediens i betong och murbruk. Den första svenska cementen såg dagens ljus 1872 i Lomma i Skåne men redan för ett par tusen år sedan använde sig romarna av cement- och betonglika material vilka de kallade concretum - därav det engelska ordet concrete. Byggnadsverken kallades Opus caementicium, det svenska ordet cement är kommit därutav.

Romarnas kunnande gick förlorat vid tiden för romarrikets fall och tekniken var bortglömd fram till 1414, när man i ett schweiziskt kloster hittade Vitruvius verk. På grund av Vitruvius verk vet man vilka beståndsdelar den Romerska cementen bestod utav, en blandning av släckt kalk, Kiselsyra, aska, vulkanisk sand och tegelmjöl. Detta material kallas idag puzzolaner efter halvön Puzzuoli där romarna vid tiden utvann den vulkaniska askan. Vid tillsats av vatten uppstår en kemisk reaktion som bildar kalciumsilikathydrat. Reaktionen sker även under vatten.

Dagens cement tillverkas huvudsakligen av finmalen kalksten och lera som bränns till cementklinker (små kulor) i roterande ugnar vid en temperatur upp mot 1450°C och är mycket energikrävande. Efter kylning mals cementkulorna till pulver. Därefter tillsätts 5% gips för att hämma cementets bindning till ett fint pulver som saluförs som cement av olika kvalitéer.

Innehåll

Cement indelas i olika klasser

  • CEM 1 är en ren portlandcement.
  • CEM 2 Portland-kopositcement som innehåller minst 65% portlandklinker.
  • CEM 3 innehåller minst 20% och som mest 65% portlandcement och resterande är masugnsslagg.

Olika cement

  • Snabbhärdande portlandcement används i betongelementindustrier eller vid övriga gjutningar när man önskar en tidig formrivning.
  • Anläggningscement, en CEM 1 cement där man önskar en långsammare härdning och därmed en lägre värmeutveckling.
  • Vitcement är en portlandcement som har lägre alkaliska egenskaper, tillverkas av renare råvaror samt bränns och mals på ett särskilt sätt. Vitcement används bland annat vid gjutning av terrazzo
  • Aluminatcement uppfanns i Frankrike 1908 och har ett snabbt härdningsförlopp med en betydligare högre värmeutveckling än portlandcement, samt erhåller i stort sett den slutliga hållfastheten efter ett dygn. Aluminatcement användes i Sverige åren 1925 till 1941 och var gjutningsbar även vintertid vid sträng kyla, men förlorar 90% av styrkan efter cirka 30 år. Aluminatcementen tål höga temperaturer upp till (1500 till 1600°C och används vig gjutning av eldfasta komponenter till eldstäder och insatser i värmepannor. Aluminatcement är ingrediensen till eldfasta bruk och avjämningsmassor för golv så kallade flytspackel.

De större cementproducenterna

De större cementproducenterna år (2003)
Quelle: Fischer-Weltalmanach 2007
Rang Land Produktion
(in Mio. tonn)
Rang Land Produktion
(in Mio. tonn)
1 Kina 813,190 11 Brasilien 34,032
2 Indien 115,932 12 Tyskland 33,409
3 USA 94,329 13 Thailand 32,628
4 Japan 68,520 14 Indonesien 28,956
5 Sydkorea 60,720 15 Egypten 28,740
6 Italien 43,920 16 Saudi-Arabien 23,000
7 Ryssland 42,204 17 Vietnam 22,600
8 Spanien 42,000 18 Frankrike 20,000
9 Turkiet 35,076 19 Taiwan 18,474
10 Mexiko 34,176 20 Malaysia 17,160

Litteratur

Se även

Personliga verktyg