Biom

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. Biom är ett annat ord för vegetationsområde. I begreppet är samverkan och inbördes påverkan mellan de olika arterna centrala. Relationen till jordarter och klimat ingår också. Biomer är huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. Tillsammans utgör biomerna biosfären.

Biomer definieras tydligast genom fördelningen av vegetationstyper, vilka i hög grad bestäms av globalt klimat, jordtyp, yttre påverkan och andra faktorer i omgivningen. Klimatet bestäms delvis av latitud, altitud och terrängen.

Biomerna indelas i landbiomer och vattenbiomer. Till landbiomen hör exempelvis tropisk regnskog, savann, stäpp, öken, macchia, varmtempererad lövskog, kalltempererad barrskog (taiga) och tundra. Vattenbiomen delas övergripande in i sötvattensbiom och havsbiom. Exempel på vattenbiom är korallrev och kelpskogar.

Karta över världens landbiom.

██ inlandsis och polaröken

██ tundra

██ taiga

██ tempererad löv- och blandskog

██ tempererade grässlätter

██ subtropisk regnskog

██ macchia

██ monsunskogar

██ öken

██ öken och torr buskmark

██ torra grässlätter

██ halvöken

██ savann

██ skogssavanner

██ subtropisk torrskog

██ tropisk regnskog

██ alpin tundra

██ bergsskog

Se även


Personliga verktyg