Habitat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Habitat (olika betydelser).
Den afrikanska elefantens habitat.

Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart lever. Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte detsamma som revir eller växtplats. Det kan till exempel rymmas många revir inom samma habitat. Ordet habitat är delvis synonymt med ordet biotop, men habitat kan sägas vara områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur artens perspektiv, medan biotopen är områdets naturtyp mer allmänt. Som exempel kan det finnas lämpliga habitat för lax både i saltvatten och sötvatten, fastän det är olika biotoper. Å andra sidan kan samma biotop vara mer eller mindre lämpligt habitat för en viss art, till exempel kan skygga djur inte leva i en skog där många människor rör sig, medan en likadan skog (samma biotop) med färre människor är lämpligt habitat. Det kan även vara så att till exempel ett område av "rätt" biotop är för litet för att bli ett lämpligt habitat för större djur.

Om växter kan ordet ståndort användas istället för habitat. En växts ståndort karaktäriseras av bland annat klimat, topografi och jordens fuktighet.

Personliga verktyg