Beteende

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. Beteendevetenskap är en del av samhällsvetenskaperna.

Beteenden kan vara medvetna eller omedvetna, synliga eller dolda och frivilliga eller ofrivilliga. Beteenden är biologiskt sett kopplade till endokrina systemet, och nervsystemet, och sociologiskt till personligheten, uppfostran och betingning. Beteendens komplexitet hos en organism är relaterat till komplexiteten i nervsystemet. Generellt kan sägas att ju mer komplext ett nervsystem är hos en individ desto större är möjligheten att lära sig mer komplicerade reaktioner och på så sätt, genom självreflektion, ändra sitt beteende.

Beteendet hos människor (och andra organismer eller till och med mekanismer) brukar värderas i till exempel normala och onormala beteenden. Vad som anses vara ett acceptabelt beteende styrs av sociala normer och kontrolleras via olika former av social kontroll. För beteenden hos människor se mänskligt beteende. Djurs beteende studeras inom jämförande psykologi, etologi, beteendeekologi och sociobiologi.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg