Barnomsorg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Barns lek - tavla av Bouguereau (1884)
Scale of justice 2.svg
Familjerätt
Äktenskap och partnerskap
Äktenskapsförord  · Äktenskap
Samkönat äktenskap
Registrerat partnerskap
Samboförhållande
Bodelning
Bodelning
Upplösning av äktenskap
Upplösning av äktenskap
Skilsmässa
Upphörande av samboförhållande
Underhållsstöd
Arvsrätt
Arv  · Testamente
Ärvdabalken  · Dödsbo
Bröstarvinge  · Särkullbarn
Frågor rörande barn
Faderskap  · Adoption
Förmyndare
Barnomsorg
Övriga legala områden
Våld i nära relationer
Barnmisshandel
Bigami  · Incest  · Otrohet

Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för omhändertagande och uppfostran av barn. I mer specifik bemärkelse syftar det på tillfällig omsorg om ett barn av andra än barnets vårdnadshavare.

Barnomsorgen bör tillgodose barnens utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan och ge tillfälle till lek, lärande, samvaro och vila.

Sverige

I Sverige omfattar förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg barn från 1-12 år. Med förskoleverksamhet menas förskola (vardagligt kallat dagis), familjedaghem eller öppen förskola. Barnomsorg kan även utföras av föräldrarnas själva via ett såkallat vårdnadsbidrag. Med skolbarnsomsorg menas fritidshem.

Kommunerna är ansvariga enligt Skollagen att erbjuda barnomsorg om vårdnadshavarande behöver detta på grund av arbete, studier eller om barnet har särskilda behov.

Fram till och med 1996 var barnomsorgen en del av socialpolitiken och det var Socialdepartementet som ansvarade för denna, men därefter flyttades frågorna över till Utbildningsdepartementet och blev en del av det livslånga lärandet.

Källor


Personliga verktyg