Bünsowska huset

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bünsowska huset ligger på Strandvägen 29-33 på Östermalm i centrala Stockholm. Byggherren var träpatronen och miljonären Friedrich Bünsow.

Det är tre hyreshus som fått en gemensam kvarterfasad och uppfördes mellan 1886-88 efter ritningar av arkitekten Isak Gustaf Clason. Hans uppdrag gällde endast fasadutformnigen. Han gjorde tornen olika och fönstergrupperingen osymmetriskt. "Lite asymmetri livar upp", som han uttryckte det. Fasaden måste återspegla våningsplanens rumsfördelning och storlek och inte bara vara en påklistrad dekor, tyckte han. Skisserna till husets fasader tillkom under en resa bland Loiredalens renässansslott, vilket påverkade formgivningen. Materialbehandlingen är utförd med stor noggrannhet. Tyskt formpressat tegel är delvis lagt i mönster med svart glaserat tegel. Ljus kalksten användes i fönsteromfattningar, taklister och i bottenvåningen med sina tre portar. Utformningen var en reaktion mot 1880-talets putsfasader med tung ornamentik, pilastrar och kolonner i "fuskmaterial". Framöver skulle allt fler hus byggas med äkta fasadmaterial som tegel och natursten.

I portalen ovanför porten på Strandvägen 31 finns två porträtt av Friedrich Bünsow och hans hustru Allona. Det sägs att portarna är gjorda av det skeppsvirke som hittades på byggplatsen. I huset installerades några av Stockholms första hissar.

Hjalmar Söderberg låter i sin bok Förvillelser huvudpersonen Tomas beskriva huset som en riddardikt i sten:

Solen glödde skarpt på det Bünsowska huset, en trotsig och lysande riddardikt i sten. Tomas :kunde aldrig upphöra att beundra dessa murytor från i går, som mästaren genom några oregelbundna :och knappast märkbara skiftningar i teglets färg lyckats giva en prägel av att ha trotsat :århundrandens storm och blåst.

Bilder

Bünsowska huset
Bünsowska huset, panorama från Junibacken
Bünsowska huset, fasaddetalj

Se även

Litteratur och källa

  • Stockholms byggnader, Prisma Stockholm 1977
  • Guide till Stockholms arkitektur, Arkitektur förlag 2005
Personliga verktyg