Aram-Naharaim

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mesopotamien
EufratTigris
Assyriologi
Städer / Riken
Sumer: UrukUrEridu
KishLagashNippur
Akkadiska imperiet: Akkad
BabylonIsinSusa
Assyrien: AssurNineve
NimrudKhorsabad
Arameiska riken
BabylonienKaldeen
ElamAmoriter
HurriterMitanni
KassiterUrartu
Kronologi
Sumeriska kungar
Assyriska kungar
Arameiska kungar
Babylons kungar
Språk
Kilskrift
SumeriskaAkkadiska
ElamitiskaArameiska
Hurritiska
Mytologi
Enuma Elish
GilgameshMarduk
Mesopotamisk mytologi
Konst
Mesopotamisk konst

Aram-Naharaim (Beth-Nahrin, Beth-Aramaye) var araméernas land. Landet är också känt som Mesopotamien.[1] Namnet betyder "de två flodernas Aram" [2]. Namnet Aram-Naharaim har blivit omnämnt flera gånger i i Bibeln.[3] Namnet Aram-Naharaim används för att hänvisa till ett område inom Mesopotamien [4]. Det arameiska folket från Mesopotamien, talade Arameiska, samma språk som talades av Jesus och hans anhängare.

Innehåll

Historia

Eufrat och Tigris

Beteckningarna på området mellan Eufrat och Tigris i den förkristna tidens historia är Aram-Naharaim vilket förekommer i Första Moseboken 24:10 och Paddan-Aram (25:20). Enligt vissa är detta synonymer.[5] Båda betecknar landsträckan på båda sidorna om floden Eufrats mellersta och övre lopp. Uttrycket "Aram-Naharaim" tyder på att trakten har en koppling till "aramé" och översätts till "tvåflods-Aram", eller "de två flodernas Aram". På grund av att landet är beläget mellan floderna Eufrat och Tigris kallas området ibland för "Tvåflodslandet".

Geografi

Aram-Naharaim är i stor omfattning ofruktbart stäppland, med tillgång till vatten och där grönskande oaser finns. Förutom floden Eufrat som gränsar Aram-Naharaim på västra sida och Tigris på östra sida finns två bifloder som utmynnar Eufrat. Den ena är Khabor vid Tell-Halaf (Gozana), den andra är Balikh längre norrut vid Harran.

Språk

Huvudartikel: Arameiska

Arameiska, akkadiska och sumeriska var de språk som talades i Aram-Nahraim.

Se även

Araméerna
Araméer
Arameiska
Arameiska riken

 • Aram-Naharaim  • Aram-Maacha
 • Aram-Geschur  • Aram-Damaskus
 • Paddan-Aram  • Aram-Beth Rehob
 • Aram-Soba

Arameiska kungar

 • Reson
 • Hezjon  • Tabrimmon
 • Bar Hadad I  • Bar Hadad II
 • Bar Hadad III  • Hasael
 • Hadadeser  • Resin

Referenser och fotnoter

  1. http://runeberg.org/biblobok/0481.html
  2. http://www.forkunnargemenskapen.se/VarfinnsAbrahamshem.shtml Förkunnargemenskapen
  3. http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?letter=A&artid=1701 Jewish Encylopedia
  4. http://www.christiananswers.net/dictionary/aram-naharaim.html Christiananswers
  5. http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-X-Aramnaha.html
Personliga verktyg
På andra språk