Annie Johansson

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Riksdagen.svg
Ledamot av Sveriges riksdag
Annie Johansson

Fotograf: Pierre Zoetterman

Parti Centerpartiet
Mandatperiod(er) 2006-
Valkrets Jönköpings län, plats 327
Uppdrag i riksdagen:
Ledamot i Konstitutionsutskottet
Suppleant i Justitieutskottet
Utskottsordförande i:
Ej ordförande i något utskott
Yrke/Titel Juridikstuderande
Födelsedatum 16 juli 1983
Födelseplats Värnamo
Webbplats riksdagen.se

anniejohansson.se

Annie Johansson, född den 16 juli 1983, är en centerpartistisk politiker från Värnamo. Invald i Riksdagen som representant för Jönköpings län vid riksdagsvalet 2006 genom att bli inkryssad på personval. Annie Johansson var den sjätte mest kryssade centerpartisten, med sina 2 296[1] personröster. Hon är under nuvarande mandatperiod Sveriges yngsta riksdagsledamot. Annie Johansson är Centerpartiets talesperson i demokrati- och integritetsfrågor.

Annie Johansson är bosatt i byn Maramö, utanför Värnamo.

Innehåll

Bakgrund

Annie Johansson blev medlem i Centerpartiet hösten 2001, under sitt sista år på samhällsvetenskapliga programmet på Finnvedens Gymnasium i Värnamo. Hon engagagerade sig snabbt, startade en lokalavdelning i Värnamo och anställdes som valombudsman för Centerpartiets Ungdomsförbund i Jönköpings län under valet 2002.

Annie Johansson var fram till i maj 2007 1:a vice förbundsordförande i CUF. Under sin tid i Centerpartiets Ungdomsförbund har hon varit med om förnyelsen av ungdomsförbundet till ett tydligt liberalt ungdomsförbund tillsammans med Fredrick Federley. Platt skatt, grundtrygghet, arbetsrätt och federalism är några av de frågor hon drivit tillsammans med Federley. De har tillsammans fört en tydlig, ideologisk politik och påverkat sitt moderparti att bli mer liberalt förankrat. Under Centerpartiets stämma i Stockholm 2005 fick hon uppmärksamhet i media när hon drev frågan om slopade kollektivavtal till förmån för lokala avtal och större fokus på den enskilde arbetstagaren.

Annie Johansson har också under flera år suttit i styrelsen för Nordiska centerungdomens Förbund, som är Nordens näst största ungdomsorganisation.

Johansson fick Dag Hammarskjöldsstipendiet 2002 för hennes engagemang för internationella miljö- och fredsfrågor och använde stipendiet för praktik på FN-högkvarteret i New York. 2008 tilldelades Annie Johansson ett stipendium från amerikanska ambassaden "Young European Leadership Program", ett stipedium för framtida ledare och under tre veckor studerade hon tillsammans med europeiska kollegor amerikansk politik i allmänhet och presidentvalrörelsen i synnerhet.

I januari 2007 startade Annie Johansson, tillsammans med kollegan Fredrick Federley, liberala gruppen, ett nätverk för liberalt sinnade människor innanför och utanför riksdagen. Liberala Gruppen har knappt 400 personer i sitt nätverk och arrangerar några gånger i terminen seminarier på liberala teman.

Innan hon blev invald till riksdagen studerade hon juridik vid Lunds Universitet.

Uppdrag

Annie Johansson är är ordinarie ledamot i Konstitutionsutskottet samt suppleant i Justitieutskottet. Fram till 2008 var hon också suppleant till Nordiska rådets svenska delegation. Annie Johansson var Centerpartiets representant i Integritetsskyddskommittén, som överlämnade sitt slutbetänkande i januari 2008. Idag arbetar Annie Johansson i två andra statliga utredningar: i E-offentlighetskommittén och i utredningen om Polisens behov av signalspaning. Vid sidan om sitt riksdagsuppdrag är Annie Johansson ledamot av Ungdomsstyrelsens insynsråd.

Annie Johansson har under två mandatperioder varit aktiv inom den kommunala politiken i Värnamo. Som ersättare till kommunfullmäktige 2002-2004, ledamot i Medborgarnämnden 2002-2004 samt ordinarie i kommunfullmäktige 2006-2007.

Profilfrågor

I sitt riksdagsuppdrag har Annie Johansson profilerat sig inom de konstitutionella frågorna, framför allt författningsfrågor och frågor om fri- och rättigheter. Hon har också arbetat med EU:s nya reformfördrag, Lissabonfördraget. Integritetsfrågan har blivit hennes tydliga profilfråga och hon har varit aktiv i debatten och lagstiftningsprocesserna kring FRA-lagen, IPRED-lagen, Skatteverkets befogenheter att granska enskilda genom exempelvis tredjemansrevision och andra mer vardagsnära integritetsfrågor.[2][3] Annie Johansson är, tillsammans med Fredrick Federley riksdagens tydligaste liberala politiker och har motionerat i flertalet klassiskt liberala frågor.

Tidningen Veckans Affärer rankande under våren 2007 Annie Johansson som den andra politikern på listan, på plats nummer 20 över Sveriges hetaste supertalanger.[4]. Tidningen Glamour utsåg också Annie Johansson som Årets Kvinna hösten 2008, för hennes insatser i omarbetandet av den nya FRA-lagen.

FRA-lagen

Annie Johansson var en av huvudaktörerna i den uppmärksammade frågan om FRA-lagen. Annie Johansson, som integritetspolitisk talesperson, var öppet kritisk till den nya lagstiftningen och krävde förbättringar redan under våren 2007 då Riksdagen behandlade frågan. Inför riksdagsbeslutet om signalspaning i juni 2007, vars beslut bordlades ett år av minoriteten[5], uppmärksammades att Johansson och Fredrick Federley var kritiska till förslaget och att de krävde förbättringar för den enskildes integritet.[6]

Samma fråga togs upp igen 2008 och Johansson uppmärksammades ännu en gång. När debatten om förslaget närmade sig stod det klart att regeringspartiernas riksdagsledamöter inte var eniga i frågan. Medialt fokus riktades mot de ledamöter, främst partikollegan Federley och Johansson, som båda uttryckt tveksamhet inför förslaget. Media rapporterade om påtryckningar via mail, brev och bloggar att rösta nej till förslaget[7] samt om intensiva möten med partikamrater[8]. I sitt anförande [9] yrkade hon, som Federley, på återremiss till försvarsutskottet, annars avslag på det liggande förslaget. Förslaget skickades på återremiss och efter vissa förändringar samt löften om mer genomgripande förändringar under hösten röstades det med stöd av Johansson och Federley igenom nästkommande dag. Det väckte starka reaktioner hos förslagets mycket kritiska motståndare.[10]

Under hösten nåddes en 15-punktsöverenskommelse mellan riksdagens samtliga alliansledamöter om att begränsa FRA:s möjlighet till signalspaning bland annat genom att krav på domstolsprövning införs. De förbättrande förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Referenser

  1. ”Val till Riksdagen 17 september 2006 - fördelning av mandat m.m.” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Valmyndigheten. 21 september 2006. http://www.val.se/val/val2006/slutlig/xml/protokoll_00R.pdf. Läst 18 juni 2008. 
  2. Motion om Skatteverkets granskning av enskilda
  3. Fråga för skriftligt svar angående rättssäkerhet för enskilda vid skatteutredningar
  4. Aronsson, Cecilia (21 februari 2007). ”Här är Sveriges supertalanger”. Veckans Affärer. http://www.va.se/magasinet/2007/08/supertalangerna/index.xml. Läst 18 juni 2008. 
  5. ”Beslut i korthet - Lagförslag vilar i ett år (FöU10)”. Sveriges Riksdag. 20 juni 2007. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=6/20/2007. Läst 15 juni 2008. 
  6. Idling, Lillemor (14 juni 2007). ”Partipiskan viner i centerpartiet”. Dagens Nyheter/TT. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=660924. Läst 6 januari 2008. 
  7. Anders Hellberg. "Flera borgerliga ledamöter tvekar ge FRA-lagen stöd. Dagens Nyheter 15 juni 2008. Hämtad 19 juni 2008.
  8. SVTs Aktuellt 21:00 17 juni 2007
  9. http://193.11.1.20/imp/imp0/f1676878s15052e619108n0cardenc1_plenary_20080617201059.mpg][1] Annie Johanssons anförande i Riksdagen angående Lag om signalspaning den 17 juni 2008. Hämtad 19 juni 2008.
  10. "En del ser mig som en svikare. En förrädare. En hycklare. [...] Jag märker också att de som idag säger så var sådana som inte ville ha signalspaning överhuvudtaget." Annie Johanssons blogg "Större rättsäkerhetsgarantier" 18 juni 2008. Hämtad 20 juni 2008.

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk