Adelsö kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Adelsö kyrka, mars 2008
Foto: Holger Ellgaard

Adelsö kyrka är en kyrkobyggnadAdelsön i Adelsö församling i Sverige. Kyrkan uppfördes vid slutet av 1100-talet, tillkom förmodligen på initiativ av kungen för att fungera både som församlingskyrka och gårdskyrka för den intilliggande kungsgården. Det kan antagas att det funnits en träkyrka före nuvarande stenkyrka, men inga spår av någon träkyrka har hittills påträffats.

Den ursprungliga stenkyrkan bestod av ett långhus med smalare kor som kanske avslutades med en absid. På 1300-talet byggdes sakristian och under följande århundrade utfördes en omfattande ombyggnad av kyrkan. Först byggdes tornet och därefter tegelvalven och på 1470-talet förvandlades kyrkan till en salkyrka genom att koret breddades och förenades med långhuset. 1753 byggdes tornet om, så att det fick sitt nuvarande utseende.

Vid en renovering på 1830-talet flyttades ingången från sydsidan till sitt nuvarande läge i tornet. Samtidigt togs nya fönster upp och de gamla fönstren vidgades. Efter denna ombyggnad har inga större yttre förändringar gjorts.

Inredningen i kyrkan är sparsam och av medeltida inventarier märks främst en dopfunt från 1100-talets slut och ett krucifix som tillverkats under 1300-talets andra hälft. Predikstolen kom på plats 1786 och läktaren under renoveringen 1832. Kyrkans tak och kyrkogårdsmuren renoverades på 1990-talet. Kyrkogården inramas av magnifika Ornäsbjörkar.

Position

  • WGS84
    Lat: N 59º 21' 36.20"
    Long: E 17º 31' 53.29"

Övrigt

Se även

Personliga verktyg
På andra språk