Acetonitril

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Acetonitril
Acetonitrile-2D.png
Systematiskt namn Acetonitril (metankarbonitril)
Kemisk formel C2H3N
Molmassa 41.05 g/mol
Utseende färglös vätska
CAS-nummer 75-05-8
SMILES CC#N
Egenskaper
Densitet 0.785 g/cm³
Smältpunkt -46 °C
Kokpunkt 82 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Acetonitril är en färglös vätska med svag sötaktig doft. Den är den enklaste organiska nitrilen. Den är ett gott lösningsmedel, hörande till klassen aprotiska lösningsmedel, som är lösligt i de flesta andra organiska lösningsmedel, och som själv är ett utmärkt lösningsmedel för många organiska föreningar. Vattenlösligheten är mycket god och den är blandbar med vatten i alla proportioner.

Användning

Den används som lösningsmedel och syntesintermediär i organisk syntes. Den är en vanlig mobilfas i HPLC, där den har lägre viskositet än metanol vilket är en fördel eftersom kromatografin kan utföras vid lägre tryck. Till skillnad från THF bildar den inga explosiva peroxider, vilket ger den en fördel i detta avseende.

Säkerhet

Acetonitrilånga är retande för luftvägar och ögon. Den är giftig och metaboliseras i kroppen till bland annat cyanid och tiocyanat. Akuta fall ges syrgas mot cyanidförgiftning, i svåra fall ges även natriumnitrit och natriumtiosulfat. Acetonitril är mycket brandfarlig.

Personliga verktyg