Översättning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Översättning avser skriftlig eller muntlig överföring av ett budskap från ett språksystem till ett annat. Översättning görs i efterhand, till skillnad från tolkning, som sker i realtid.

Översättning görs från källspråk till målspråk. Källtexten kan vara en facktext eller en skönlitterär text. Översättningen görs av en översättare. De flesta översättare är specialiserade på antingen facktexter (facköversättare) eller skönlitterära texter (skönlitterär översättare). Facköversättning är översättning av alla typer av facktexter, till exempel bruksanvisningar, tekniska beskrivningar, läkarintyg, avtal. Översättningar mellan olika språk kräver inte bara god språkkänsla utan även ett visst mått av kreativitet - av flera skäl: ord i olika språk har olika valörer, vissa företeelser finns inte i kulturen som tar emot översättningen, eller delar av texten bygger på oöversättliga ordlekar med mera. Det är brukligt att översättare i största möjliga mån översätter till sitt eget språk men mycket goda kunskaper i alla inblandade språk och kulturer är en förutsättning för lyckade översättningar. Facköversättning kräver även oftast kunskaper inom det fackområde som källtexten handlar om.

Olika typer av översättning:

  • facköversättning
  • litterär översättning
  • film- och tv-översättning (undertextning)

Berömda svenska översättare och översättningar:

Se även

Personliga verktyg