Östergötlands läns valkrets

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Östergötlands läns valkrets är en egen valkrets vid val till den svenska riksdagen.

I det första valet till enkammarriksdagen 1970 hade valkretsen 15 fasta mandat, ett antal som förblev oförändrat åtminstone till valet 1994. Därtill fick valkretsen två utjämningsmandat i valet 1970, ett i valet 1973, tre i valet 1976, två i valen 1979 och 1982, ett i valet 1985, två i valet 1988, ett i valet 1991 och noll i valet 1994. I valet 2006 hade valkretsen 14 fasta mandat och ett utjämningsmandat.

Innehåll

Ledamöter i enkammarriksdagen (ej komplett lista)

1971-1973

1974-1975/76

1976/77-1978/79

1979/80-1981/82

1982/83-1984/85

1985/86-1987/88

1988/89-1990/91

1991/92-1993/94

1994/95-1997/98

1998/99-2001/02

2002/03-2005/06

2006/07-2009/10

Första kammaren

När tvåkammarriksdagen inrättades 1866 blev Östergötlands län i första kammaren en egen valkrets med åtta mandat. År 1873 bröts Norrköping ut och bildade Norrköpings stads valkrets i samband med att staden lämnat Östergötlands läns landsting. Resten av Östergötlands län behöll inledningsvis åtta mandat, men år 1875 sänktes antalet till sju, för att sedan på nytt höjas till åtta år 1878 och åter sänkas till sju år 1884. Vid förstakammarvalet 1921 återförenades hela länet till en valkrets som formellt betecknades Östergötlands läns med Norrköpings valkrets. Antalet mandat för den sammanslagna valkretsen var åtta vid valen 1921-1940 och från valet 1948 sju.

Ledamöter i första kammaren

1867-1911 (successivt förnyade mandat

1912-1913

1914-lagtima riksdagen 1919

Urtima riksdagen 1919-1921

1922-1924

1925-1932

1933-1940

1941-1948

1949-1956

1957-1964

1965-1970

Andra kammaren

När andra kammaren inrättades var Östergötland indelat i ett antal valkretsar. Vid andrakammarvalen 1866-1908 bestod landsbygden av Finspånga läns domsagas valkrets, Aska, Dals och Bobergs domsagas valkrets, Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings domsagas valkrets, Lysings och Göstrings domsagas valkrets, Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsagas valkrets, Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds domsagas valkrets, Hammarkinds härads, Stegeborgs skärgårds och Skärkinds härads domsagas valkrets samt Kinda och Ydre domsagas valkrets.

Bland städerna bildade residensstaden en egen valkrets, Linköpings stads valkrets, med ett mandat. Norrköping utgjorde Norrköpings stads valkrets, som hade två mandat vid valen 1866-1887, tre mandat vid valen 1890-1893 och åter två mandat vid valen 1896-1908. Återstående städer bildade tillsammans med Gränna i Jönköpings län en egen valkrets, Vadstena, Skänninge, Söderköpings och Gränna valkrets. Efter att Motala blivit stad 1881 utökades valkretsen till Vadstena, Skänninge, Söderköpings, Motala och Gränna valkrets, och år 1908 inkluderades även Askersund i Örebro län i valkretsen som således bytte namn till Vadstena, Skänninge, Söderköpings, Motala, Gränna och Askersunds valkrets.

Inför andrakammarvalet 1911 slogs valkretsarna samman och länet delades in i tre nya: Östergötlands läns norra valkrets med fyra mandat, Östergötlands läns södra valkrets med fem mandat samt Norrköpings och Linköpings valkrets med tre mandat. (Gränna överfördes till Jönköpings läns östra valkrets och Askersund till Örebro läns södra valkrets.) Från och med andrakammarvalet 1921 förenades slutligen hela länet till en enda valkrets, Östergötlands läns valkrets, med tolv mandat fram till valet 1932 och från och med valet 1936 elva mandat.

Ledamöter i andra kammaren (listan ej komplett)

1922-1924

1925-1928

1929-1932

1933-1936

1937-1940

1941-1944

1945-1948

1949-1952

1953-1956

1957-första riksdagen 1958

Andra riksdagen 1958-1960

1961-1964

1965-1968

1969-1970

Källor

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1985), band 2, s. 31-34
Personliga verktyg