Årsta gårds kvarn

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Årsta gård, Årsta gårdens kvarn och Årstaskogens bäckravin, karta från 1930

Årsta gårds kvarn ligger vid Årstaskogens bäckravin i Söderort inom Stockholms kommun, stadsdel Årsta. Årsta gårdens kvarn var ett av många byggnader tillhörande Årsta gård.

Årsta gården hade ett strategiskt läge invid en å, Årstaskogens bäckravin som var en dal av Valla å, med vattenförbindelse ut i Årstaviken och vidare till Mälaren. Vattenkraften i ån utnyttjades även till en kvarnanläggning. I äldre tider var strömmen i ån stark. Här fanns en kvarn som drevs av vattenkraften. Den omtalades redan 1436 i samband med en tvist om kvarnströmmen med Brunnby- och Västbergaborna. Årstaåns kvarnström var eftertraktad. Det fanns ingen annan plats i socknen som var så väl lämpad för en vattenkvarn.

Kvarnen fanns kvar ända in på 1930-talet men byggnaderna var förfallna. Det fanns dels själva kvarnbyggnaden dels ett bostadshus för mjölnaren. De var byggda vid 1800-talets mitt och gråstensgrunderna syns än idag. Även rester av fördämningsvallar till kvarndammen finns bevarade. Dessa har under åren 2006-2007 restaurerads för att återskapa något av den gamla miljön och sedan 28 juli 2007 rinner åter vatten i ån .

Av miljöerna runt gården är kvarnlämningarna samt gravfältet och gravarna i nordväst fornlämningar som är skyddade av kulturminneslagen.

Bilder

Årsta gårdens kvarn efter upprustningen av området hösten 2007. Foto: Holger Ellgaard

Gråstensgrunden
Bäckravinen och bron
Öppning i grunden mot ån
Personliga verktyg