Älvdalens församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Älvdalens församling
Län Dalarnas län
Kommun Älvdalens kommun
Stift Västerås stift
Kontrakt Norra Dalarnas kontrakt
Folkmängd 4 982
Församlingskod 203902
Pastoratskod 051003
Källa: SCB. Folkmängd för år 2007.

Älvdalens församling är en församling inom Svenska kyrkan i Norra Dalarnas kontrakt av Västerås stift i nordvästra Dalarna, Älvdalens kommun. Församlingen omfattar även cirka 25 kvkm av landskapet Härjedalen.

Innehåll

Allmänt

Församlingen bildar Älvdalens pastorat. Församlingskyrkan heter Älvdalens kyrka. Församlingen tillhör gamla Älvdals tingslag. Centralort är Älvdalen. Församlingen genomkorsas av riksväg 70. Förr i tiden var Älvdalen ändstation för Gävle-Dala järnväg.

Älvdalens församling har dalbygd med s.k. lidbebyggelse i området kring Österdalälven och dess biflöden Rotnen och Granån samt kring Västerdalälvens biflöde Vanån. Dalbygden omges av skogsmarker, vilka är höglänta och vidsträckta. De sträcker sig upp mot gränsen till Härjedalen (Korskällan) och även upp mot Särna församling i nordväst. En triangelformad kil av Härjedalen sticker in i församlingen (och Dalarnas län) norrifrån i trakten av Stor-Höktanden, Slängbodsåsen och Torrvedaåsen vid vattendraget Lånans övre lopp. I västra delen av detta område ligger "tresockenmötet" Lillhärdal - Särna - Älvdalen. Högsta topp är Storvarden (Älvdalen), 821 möh, vid Härjedalsgränsen. I väster gränsar församlingen mot Transtrands socken i Malung-Sälens kommun och i söder och sydost ligger Venjans och Mora församlingar samt i öster Våmhus församling i Mora kommun

Inom Älvdalens församling finns det gott om fäbodar. Det finns även några s.k. strandbyar.

Man har funnit cirka 15 boplatser från stenåldern samt enstaka gravar från järnåldern. Vidare har socknen omkring 70 fångstgropar samt gott om slagg efter s.k. lågteknisk järnframställning. Det finns cirka 80 blästerugnar kvar. Dessa tros vara från medeltiden. Rots skans vid byn Rot byggdes på 1600-talet.

Bland byarna i församlingen kan nämnas (från väster): Trängslet, Åsen, Brunnsberg, Rot respektive Mångsbodarna, Risberg och Evertsberg längs Vasaloppsspåret i församlingens södra del. I sydost ligger Blyberg och Garberg.

Kyrkobyggnader inom församlingen

Ortnamnet

År 1525 skrevs Elffuedalen, vilket åsyftar bygden i Österdalälvens dalgång.

Språket

Älvdalens socken är välkänd för sin ålderdomliga dialekt, den s.k. älvdalskan, vilken innehåller en mängd arkaismer, vilka bibehållits från fornnordiskan.

Litteratur

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg